Ikon över jordklot

Projektplan klar för delprojekt Incitamentsstruktur i form av finansiering och meritering

Delprojekt 3: Incitamentsstruktur i form av finansiering och meritering är igång och nu finns projektplanen klar.

Delprojektet incitamentsstrukturer är centralt för att förverkliga målsättning med öppen vetenskap: ska rörelsen mot öppen vetenskap få den transformativa effekt som eftersträvas måste system och processer för sakkunniggranskning, meritering och forskningsutvärdering belöna bidrag till ett öppet vetenskapssystem. Detta tangerar den process som sker med avseende på reformerad bedömning av forskning inom bland annat CoARA där målet bland annat är att röra sig i riktning mot en forskningsutvärdering som tar hänsyn tar hänsyn till en större bredd i spridningen av forskningresultat än artiklar i fackgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Länk till CoARA

Joacim Hansson är delprojektledare. Kontakta gärna honom om du har frågor eller förslag.