Ikoner

Projektplan klar för delprojekt Öppen tillgång till forskningsdata

Delprojekt 1: Öppen tillgång till forskningsdata är igång och nu finns projektplanen klar.

Delprojektet syftar till att säkerställa att Linnéuniversitetet erbjuder förutsättningar för god och säker hantering av forskningsdata genom hela forskningsprocessen för att uppfylla FAIR-principerna och målet om öppna forskningsdata. En ändamålsenlig teknisk infrastruktur och ett väl utvecklat och känt stöd för forskningsdatahantering skall tillhandahållas. Forskningsdata ska här ses i vid bemärkelse och inte enbart begränsas till en statisk datamängd, stöd för dynamisk data måste inkluderas i universitetets stödstrukturer.

Koraljka Golub är delprojektledare. Kontakta henne om du har frågor eller förslag.