Ikon över jordklot

Projektplan klar för delprojekt Öppna lärresurser

Delprojekt 4: Öppna lärresurser är igång och nu finns projektplanen klar.

Delprojektet syftar till att vid Lnu utveckla produktion, publicering, delning och användning av öppna lärresurser. I ett internationellt perspektiv eftersträvar man inom Unesco och EU att skapa en utbildning med god kvalitet som är jämlik och hållbar samt som ger möjlighet till livslångt lärande för alla. Öppna lärresurser utgör en viktig del i strävan mot hållbar utbildning.

Se delprojektets webbsida för mer information.

Ann-Katrin Perselli är delprojektledare. Kontakta gärna henne om du har frågor eller förslag.