Ikon över jordklot

Projektplan klar för delprojekt Samverkan och medborgarengagemang

Delprojekt 5: Samverkan och medborgarengagemang är igång och nu finns projektplanen klar.

Delprojektet syftar till att stärka samverkan och allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen för ökad kunskapsbildning och legitimitet – att låta medborgarna vara delaktiga i arbetet för att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Ann-Charlotte Larsson är delprojektledare. Kontakta gärna henne om du har frågor eller förslag.