Ekonomihögskolan

Ekonomihögskolan är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi är närmare 200 anställda och har cirka 3.200 studenter i Växjö och Kalmar.

Ekonomer växer här

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet erbjuder dig som student utbildning av hög kvalitet, goda kontakter med näringslivet och bra möjligheter till utlandsstudier. Efter examen har du goda karriärmöjligheter både på hemmaplan och över hela världen.

Ekonomihögskolan erbjuder 13 ekonomprogram på grundnivå med bland annat sju inriktningar på civilekonomprogrammet. Dessutom finns sju magisterutbildningar, fyra mastersutbildningar och ett stort antal fristående kurser. Våra utbildningar ges inom en rad områden såsom marknadsföring, turism, entreprenörskap, ekonomistyrning, redovisning, internationella affärer, nationalekonomi, detaljhandel, rättsvetenskap, statistik, logistik, etc.

Våra utbildningar präglas av hög kvalitet, internationell profil och nära kontakter med näringslivet. Dessutom erbjuder vi en fräsch studiemiljö med gott om plats för individuell utveckling, kreativt lärande och närhet mellan studenter och lärare.

Du är varmt välkommen att forma din framtid tillsammans med lärare och forskare vid ekonomihögskolan!

Stora visioner, nära relationer

Internationell prägel

Ekonomihögskolans verksamhet är till största delen lokaliserad i Kalmar och Växjö men vi finns också i Hultsfred och Ljungby. Vi värnar också våra internationella kontakter. Årligen har vi cirka 450 inkommande utländska studenter samtidigt som cirka 300 av våra egna studenter ger sig iväg på utlandsstudier hos något av våra 400 partneruniversitet.

Starka forskningsområden

Inom forskningen har ekonomihögskolans nationalekonomer nått internationell ryktbarhet och efterfrågas ofta som experter, både nationellt och internationellt. Entreprenörskap är ett annat starkt forskningsområde som också präglar utbildningarna och ger studenterna förutsättningar att både få bra jobb och utveckla egna företag. Andra forskningsområden är till exempel marknadsföring, bolagsstyrning, ekonomistyrning, logistik, turism samt organisation och ledarskap.

Värdefulla kontakter med företag i regionen

Ekonomihögskolan har ett etablerat samarbete med företagen i regionen, något som kommer att utvecklas ytterligare. Det är en viktig del av utbildningen att i kontakt med företag och organisationer få studera hur verksamheter bedrivs, få pröva sina kunskaper i projekt och att få en insikt om vad som förväntas när man kommer ut på arbetsmarknaden. Ett exempel är "The Bridge" som är ett nära samarbete med IKEA för forskning och kompetensförsörjning.

Fakta om Ekonomihögskolan

Studenter: 2.638 helårsstudenter (2015)
Professorer: 23 (mars 2016)
Lektorer: 67 (mars 2016)
Adjunkter: 46 (mars 2016)
Doktorander: 14 (mars 2016)    

Program grundnivå: 13 (maj 2016)
Program avancerad nivå: 13 (maj 2016)

Partneruniversitet: 320 (mars 2016)
Inresande studenter: 157 (maj 2016)
Utresande studenter: 126 (maj 2016)