Sjöfartshögskolans torn

Sjöfartshögskolan

Med engagemang, ny teknik och erfarenhet formar vi morgondagens ledare inom sjöfart och drift.

På Sjöfartshögskolan kan du utbilda dig till sjökapten, sjöingenjör samt tekniker inom drift- och underhållsteknik. Hos oss arbetar lärare med stor erfarenhet både till sjöss och i land. Vi erbjuder moderna utbildningar i en miljö med närhet till både Östersjön och Kalmar centrum.

För oss är det viktigt att skapa möten mellan studenter, forskare och näringsliv. För att knyta sjöbefälsstudenterna till arbetslivet redan under studietiden har vi förlagt flera längre perioder utbildning ombord på olika typer av fartyg. Läser du till sjökapten eller sjöingenjör kommer du att ha fartygsförlagd praktik på alltifrån kryssningsfartyg i Hongkong till isbrytare och tankfartyg i Norden.

Programmet Drift- och underhållsteknik ger dig en bred kompetens för arbete som tekniker eller ingenjör inom bl.a. kraft-, värme- och processindustrin.

Utbildning

Fortbildningskurser och uppdragsutbildning

Sjöfartshögskolans erbjuder ett stort antal uppdragsutbildningar och fortbildningskurser inom sjöfarts- och driftnäringen. Uppdragsutbildningarna kan skräddarsys vilket ger stor flexibilitet avseende innehåll, tid och omfattning. Vi har en modern och omfattande utrustning för att effektivt kunna träna de praktiska momenten i undervisningen.

Här kan du läsa mer om våra fortbildningskurser och uppdragsutbildningar

Program på Sjöfartshögskolan

Från hösten 2019 ger Ekonomihögskolan i samarbete med Sjöfartshögskolan en ny inriktning på Internationella turismprogrammet; Cruise management. Utbildningens unika inriktning, i kombination med turismvetenskap och företagsekonomi, förbereder studenten för ledande positioner inom rederier och kryssningsturism.

Internationella turismprogrammet, 180 hp

Kontakta oss

E-post:
kma@lnu.se

Postadress:
Sjöfartshögskolan
391 82 Kalmar

Besöksadress:
Landgången 4

Aktuellt

Öppna föreläsningar

Varje termin ger vi ett antal öppna föreläsningar med anknytning till sjöfart och driftteknik, med intressanta externa föreläsare. Se terminens program.

Forskning

Forskningen inom ämnet sjöfartsvetenskap analyserar den internationella sjöfartens förutsättningar, dagliga verksamhet och konsekvenser för miljö och människors hälsa. Verksamheten ombord på fartyg är av centralt intresse, inte minst samspelet mellan människor och mellan människa och teknik.

Vår forskning om arbetsliv, organisation, kommunikation, sjösäkerhet, riskhantering, energieffektivisering och sjöfartens påverkan på miljön utnyttjar teorier och metoder från andra samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden.

Läs mer på forskargruppen Sjöfartsvetenskaps webbsida.

Bild Calmare Nyckel

Sjöfartshögskolans 175 år

Sjöfartshögskolan startade 1 oktober 1842 med sex styrmanselever. Idag, 175 år senare för vi traditionen vidare.

Sjöfartshögskolans historia
1818 börjar Sveriges första hjulångare, Amphitrite, trafikera Mälaren mellan orterna Stockholm, Västerås och Uppsala. Samma år föds Emanuel Ingelström. 23 år senare börjar han studera till sjökapten på Sjöfartshögskolan, dåvarande Navigationsskolan.

Examens-betyg

Efter ett års utbildning tar Emanuel och hans fem klasskamrater examen och det är den allra första klassen som utexamineras vid skolan. Emanuel, som är klassens högpresterare, får den 2 maj 1843 äran att ta emot det allra första examensbeviset utfärdat av skolan. På Sjöfartshögskolan finns fortfarande exemplar av Emanuels examensbevis kvar.

Omdömeslösa omdömen från förr
Betygssystemen genomgår ständigt förändringar men det var ett bra tag sedan den här typen av omdömen gavs på Sjöfartshögskolan. Dessa omdömen är
hämtade från 1871-72 års elevsammanfattning.

J.G.J Svårt att fatta. Lycklig ty han tror sig kunna.
P.A.Å Ytterligt slarfvig. Godt hufvud. Före som efter jul kurtiserat.
J.P.L Utmärkt hufvud, lat, super, oförskämd; varnad. Varit kypare.