Sjöfartshögskolans torn

Sjöfartshögskolan

Med engagemang, ny teknik och erfarenhet formar vi morgondagens ledare inom sjöfart och drift.

På Sjöfartshögskolan kan du utbilda dig till sjökapten, sjöingenjör samt tekniker inom drift- och underhållsteknik. Hos oss arbetar lärare med stor erfarenhet både till sjöss och i land. Vi erbjuder moderna utbildningar i en miljö med närhet till både Östersjön och Kalmar centrum.

För oss är det viktigt att skapa möten mellan studenter, forskare och näringsliv. För att knyta sjöbefälsstudenterna till arbetslivet redan under studietiden har vi förlagt flera längre perioder utbildning ombord på olika typer av fartyg. Läser du till sjökapten eller sjöingenjör kommer du att ha fartygsförlagd praktik på alltifrån kryssningsfartyg i Hongkong till isbrytare och tankfartyg i Norden.

Programmet Drift- och underhållsteknik ger dig en bred kompetens för arbete som tekniker eller ingenjör inom bl.a. kraft-, värme- och processindustrin.

Utbildning

Fortbildningskurser och uppdragsutbildning
Sjöfartshögskolans erbjuder ett stort antal uppdragsutbildningar och fortbildningskurser inom sjöfarts- och driftnäringen. Uppdragsutbildningarna kan skräddarsys vilket ger stor flexibilitet avseende innehåll, tid och omfattning. Vi har en modern och omfattande utrustning för att effektivt kunna träna de praktiska momenten i undervisningen.

Kurser Sjöfartshögskolan

Maskinbefäl Klass VIII - Endast examination

På Sjöfartshögskolan kan du avlägga tentamen för Maskinbefäl klass VIII inre fart. Tentamen avläggs i Sjöfartshögskolans lokaler i Kalmar, Landgången 4, om inget annat avtalats.

Examinationer i maskinbefäl klass VIII sker en gång per termin vid Sjöfartshögskolan. Examinationsdatum publiceras i samband med respektive terminsstart.

Nästa tentamenstillfälle för Maskinbefäl klass VIII är den 27/4 kl.13:00 i sal C212.

Tentamensavgiften är 800 kr per deltagare. Betalning skall vara Linnéuniversitetet tillhanda senast 14 dagar före angivet tentamenstillfälle. Betalning görs till plusgiro 50816-8 alernativt bankgiro 454-4383.
Som betalningsmeddelande anges tentamensdeltagarens för- och efternamn samt MB8. Exempel: Nils Nilsson MB8

För organisationer finns möjlighet till betalning mot faktura. Fullständig faktureringsadress inklusive organisationsnummer lämnas i samband med anmälan.

Behörighet
Kraven för behörighet Maskinbefäl klass VIII inre fart finns i Förordningen (2011:1533) om behörighet för sjöpersonal. Behörighetsfrågor hanteras av Transportstyrelsen.
Litteratur

Maskinlära för sjöpersonal, Tommy Andersson, ISBN 91-631-5996-1.
Examinationen utgår från innehållet i nämnda litteratur.
Anmälan och deltagande

Anmälan kan ske mellan 15 augusti och 1 juni till: Pelle Beijer
För avgiftsåterbetalning krävs avbokning minst 5 arbetsdagar före examinationsdatum.

För deltagande vid tentamen gäller:
• Avgift erlagd enligt ovan.
• Uppvisa giltig ID handling.
• Ålder av minst 16 år.
• Uppvisa giltigt läkarintyg för sjöfolk enligt Manila, ej äldre än två år.

Några praktiska detaljer inför tentamen:
• Hjälpmedel såsom penna, linjal och radergummi är tillåtna. Övriga hjälpmedel otillåtna.
• Ertappas deltagare med otillåtna hjälpmedel medför det underkänd examination.
• Beräkningsuppgifter ingår ej i examinationen.
• Tid avsatt för tentamen är ca 4 timmar.

Intyg
Intyg om Maskinbefälsexamen klass VIII inre fart kan endast erhållas efter godkänd examination.
Intyget skickas till den adress som deltagare angett vid anmälan.

Fartygsbefäl klass VIII – endast examination

På Sjöfartshögskolan kan du avlägga tentamen för Fartygsbefäl klass VIII. Tentamen avläggs i Sjöfartshögskolans lokaler i Kalmar, Landgången 4, om inget annat avtalats.

Behörighet
Kraven för behörighet Fartygsbefäl klass VIII inre fart finns i Förordningen (2011:1533) om behörighet för sjöpersonal. Behörighetsfrågor och utbildningskrav hanteras av Transportstyrelsen (TSFS 2011:116).

Anmälan och deltagande
Anmälan kan ske mellan 15 augusti och 1 juni till Stefan Siwek.
Tentamensavgiften är 1200 kr per deltagare. Betalning skall vara Linnéuniversitetet tillhanda senast 14 dagar före angivet tentamenstillfälle.

Betalning görs till bankgiro 454-4383. Som betalningsmeddelande anges tentamensdeltagarens för- och efternamn samt FB8. Exempel: Nils Nilsson FB8.

För organisationer finns möjlighet till betalning mot faktura. Fullständig faktureringsadress inklusive organisationsnummer lämnas i samband med anmälan.

För avgiftsåterbetalning krävs avbokning minst 5 arbetsdagar före examinationsdatum.

För deltagande vid tentamen gäller:
Avgift erlagd enligt ovan
Ålder av minst 16 år
ID handling
Läkarintyg för sjöfolk enligt Manila, ej äldre än två år
Brandutbildning, intyg
Sjukvårdsutbildning, intyg
Radarutbildning, intyg. Utbildningen kan också ges vid examinationstillfället.
Intygen ska uppvisas vid examinationstillfället.

Några praktiska detaljer inför tentamen:
Hjälpmedel såsom penna, linjal, radergummi, passare, gradskiva och transportörer eller kurslinjal är tillåtna och nödvändiga
Miniräknare som ej är programmerbar är tillåten
Övriga hjälpmedel är otillåtna
Ertappas deltagare med otillåtna hjälpmedel medför det underkänd examination
Tid avsatt för tentamen är ca 4 timmar, inklusive 2 timmar för de som också ska göra den praktiska genomgången av radar

Information om kursinnehåll
Kursinnehållet beskrivs i förordningen, TSFS 2011:116 bilaga 3.
Övrig information kan ges av Stefan Siwek

Intyg
Intyg om Sjöbefälsexamen klass VIII kan endast erhållas efter godkänd examination. Intyget skickas till den adress som deltagare angett vid anmälan.

Aktuellt

Öppna föreläsningar

Varje termin ger vi ett antal öppna föreläsningar med anknytning till sjöfart och driftteknik, med intressanta externa föreläsare. Se terminens program.

Forskning

Forskningen inom ämnet sjöfartsvetenskap analyserar den internationella sjöfartens förutsättningar, dagliga verksamhet och konsekvenser för miljö och människors hälsa. Verksamheten ombord på fartyg är av centralt intresse, inte minst samspelet mellan människor och mellan människa och teknik.

Vår forskning om arbetsliv, organisation, kommunikation, sjösäkerhet, riskhantering, energieffektivisering och sjöfartens påverkan på miljön utnyttjar teorier och metoder från andra samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden.

Läs mer på forskargruppen Sjöfartsvetenskaps webbsida.

Bild Calmare Nyckel

Utbildningsfartyg

Sjöfartshögskolans eget utbildningsfartyg M/S Calmare Nyckel och den mindre manöverbåten Sture finns endast ett stenkast från skolan.

Bild Calmare Nyckel 2

M/S Calmare Nyckel
Calmare Nyckel byggdes 1969 i Mandal, Norge. Hon köptes av Kalmar Kommun 1984 och omvandlades till skolfartyg. 2001 tog Sjöfartshögskolan över Calmare Nyckel, fartyget byggdes om och utrustades till utbildningsfartyg för sjöbefäl.

Som ny student får du en grundlig introduktion ombord på Calmare Nyckel vilket gör dig väl förberedd för din första praktik (fartygsförlagd utbildning).

Redan ett par veckor in i utbildningen är det dags för överlevnadsträning som utgår från Calmare Nyckel. Vilket innebär sjösättning av livbåt, träning med överlevnadsdräkt och flotte.

Ombord finns även laborationssalar för de som studerar till sjöingenjör eller drifttekniker. I underhållslabbet finns utrustning för att träna uppriktning av maskinenheter, både med traditionella klockfixturer och med laserutrustning. Här finns också utrustning för att mäta vibrationer och stötpulser från bland annat lager och växlar. På fartyget hittar du även ett videoskop som gör det lätt att inspektera turbiner och förbränningsutrymmen.

När du är i slutet av din sjökaptensutbildning tränar du på att manövrera i hamnområdet, till exempel på att lägga från och till kaj.

Fakta om M/S Calmare Nyckel

 • Längd över allt 38,59 m
 • Längd mellan pp 34,94 m
 • Mallad bredd 8,50 m
 • Djupgående till sommarfribordet 3,63 m
 • Huvudmaskin Caterpillar D 379 405 kW
 • Hjälpmaskiner 2 st Volvo Penta D5 A.
 • Hydraulisk bogpropeller
 • Fart ca 12 knop
 • Signalbokstäver SLEN
 • Befälhavare: Bengt Karlsson
 • Inspektör: Lars Fors
 • Servicetekniker: Patrik Frick

Manöverbåten Sture
Förutom skolfartyget Calmare Nyckel har Sjöfartshögskolan en mindre manöverbåt som heter Sture. När sjökaptensstudenterna kommit så långt i sin utbildning att de kan manövrera på ett säkert sätt står det dem fritt att låna Sture för att öva i hamnområdet. Ett populärt inslag i utbildningen.

Simulatorerna

Väljer du att läsa till sjökapten kommer du att få bekanta dig med bland annat navigeringssimulatorn medan du som tänker bli sjöingenjör eller drifttekniker framförallt håller till i maskinrumssimulatorerna.

Black Out och sjöräddningsövningar i Stilla havet
Brand, haverier, Black-out och igensatta filter, sjöräddningsövningar i Stilla havet. I simulatorerna övar sjöingenjörs- och sjökaptensstudenterna på det mesta som kan hända på ett fartyg och i ett maskinrum. Övningarna gör studenterna väl förberedda för sin fartygsförlagda utbildning och för den kommande karriären.

Operationell maskinrumssimulator
För blivande sjöingenjörer finns en så kallad operationell simulator. Maskinrumssimulatorn omfattar ett riktigt kontrollrum och ett maskinrum. Maskinrummet är uppbyggt på samma sätt som ett maskinrum i ett fartyg men istället för motorer finns det arbetsstationer med skärmar som visar vad som händer. Kontrollrummet har däremot precis likadan utrustning som på ett riktigt fartyg.

Ett högtalarsystem åstadkommer verklighetstrogna ljud i maskinrummet, vilket starkt bidrar till "maskinrumskänslan". Den maskinanläggning som simuleras är en stor långsamgående fartygsdiesel med samtliga hjälpsystem.

Det finns även en så kallad "Big view-simulator" där både kontrollrum och maskinrum nästan helt består av stora pekskärmar. Även här är ljudnivån hög för att skapa en mer verklighetstrogen känsla.

Grafisk maskinsimulator
För blivande sjöingenjörer, drifttekniker och driftingenjörer finns en så kallad grafisk simulator.

Utöver de operationella maskinrumssimulaterna finns en grafisk simulator som omfattar ett antal arbetsstationer. I den grafiska simulatorn kan man, förutom det stora dieselmaskineriet som simuleras i den operationella simulatorn, även simulera flera andra maskinanläggningar till exempel:

Ångturbinanläggning

 • Gasturbin
 • Medelvarviga och snabbgående dieselmaskinerier
 • Dieselelektriskt maskineri
 • En större kraft/värmeanläggning

Navigeringssimulatorer
De blivande sjökaptenerna får arbeta i skolans två navigeringssimulatorer. Anläggningarna omfattar vardera fem så kallade Own Ships, d.v.s. fartygsbryggor. Bryggorna är försedda med två radaranläggningar, ECDIS (elektroniska sjökort), kommunikationsanläggningar, navigeringsinstrument och kontroller för fartygets manövrering och framfart. Man har även visuell presentation av omgivningen i samtliga Own Ships.

Förutom de större navigeringssimulatorerna finns en PC-baserad sådan som ständigt är tillgänglig för studenterna i en datorsal.

Lasthanteringssimulator
De blivande sjökaptenerna får öva i lasthanteringssimulatorn. Lasthanteringen ombord på olika typer av tankfartyg ställer särskilda krav på styrmännens och befälhavarens kunskaper och färdigheter. För att träna studenterna i denna konst finns en lasthanteringssimulator som har kapacitet att grafiskt simulera alla system som ingår i ett lasthanteringssystem ombord på råoljetankfartyg, produkttank och kemikalietankfartyg.

GMDSS-simulator, radio
De blivande sjökaptenerna får öva i GMDSS-simulatorn. Befälhavaren har ansvaret för sambandet mellan fartyg och land och därför får alla våra sjökaptensstudenter GOC-utbildning. För att kunna ge denna utbildning finns i tornet dels en komplett fartygsstation med skarp utrustning och dels en sambandssimulator eller GMDSS-simulator med vars hjälp övning med olika typer av sambandsutrustning kan ske utan att någonting går ut i etern.

GOC = General Operator´s Certificate

DP-simulator
De som läser fortbildningskurserna DP Induction eller DP Advanced använder DP-simulatorn. Den används inte i sjökaptens- eller sjöingenjörsutbildningarna.

Tekniken dynamisk positionering medger att fartyg och oljeplattformar under obegränsad tid kan ligga stilla i en viss position enbart med hjälp av propellerkraft.

Labbsalar

Våra studenter genomför många praktiska övningar under sin utbildning. Skolans laboratorier och laborationsutrustning används i flera av dessa.

Elteknik och elektronik
Laborationerna syftar dels till att ge den kunskap och de färdigheter som krävs för att kunna utföra arbeten ombord i fartyget eller på arbetsplatsen i land och dels till att skapa förståelse för den teori man läser i kurserna.

Hydraulik och pneumatik
Ombord på moderna fartyg och i olika anläggningar i land finns ofta en hel del hydraulisk och pneumatisk utrustning. Det är därför viktigt att de blivande sjöbefälen och driftteknikerna får stifta bekantskap med sådan utrustning.

I labbarna får man lära sig att koppla upp olika hydrauliska styrsystem och pneumatiska styr- och reglersystem.

Kylteknik
Kylteknik och hantering av köldmedier är viktiga delar av de tekniska utbildningarna. För träning av detta har vi ett kyllabb.

Maskinteknik
I maskintekniken studerar man bl.a. pumpar, fläktar och värmeväxlare. För att åskådliggöra hur olika typer av dessa utrustningar fungerar och för att se hur förändringar i olika parametrar påverkar driften finns ett särskilt labb.

Varje arbetsstation omfattar en testbänk med utrustning ansluten till en dator. På skärmen kan sedan den aktuella driftsituationen studeras. Kurvor och diagram kan också vid behov skrivas ut.

Nautisk instrumentteknik och meteorologi
Nautisk instrumentteknik handlar om att lära sig hantera hjälpmedel för att fastställa fartygets kurs, fart och position.

I tornet finns ett nautiskt laboratorium försett med bl.a. magnet- och gyrokompasser, radar, ekolod och satellitnavigeringsinstrument (GPS och GLONASS). I tornet finns också instrument för meteorologiska observationer och en faksimilmottagare för mottagning av väderkartor och oceanografiska kartor.

Reglerteknik och automation
I reglerlabbet tillämpas den praktiska och laborativa delen av undervisningen i mätteknik, reglerteknik och styrteknik. Man arbetar i olika labbstationer med utrustning som är aktuell ombord på fartygen eller på anläggningar i land.

Transportteknik
En av de viktigare arbetsuppgifterna för fartygsbefälet är att hantera lasten, beräkna fartygets stabilitet och skrovpåkänningar. Tidigare gjorde man detta med hjälp av tidsödande manuella beräkningar. Numera använder man datorbaserade lastfördelningsprogram.

I en särskild datorsal finns ett antal olika sådana program, som studenterna använder för att lösa sina förelagda lastfall.

Underhållsteknik
All teknisk utrustning liksom fartygsskrov måste underhållas. Dessa arbetsuppgifter är tudelade, då man skiljer mellan förebyggande respektive avhjälpande underhåll.

I det förebyggande underhållet ligger att kunna utföra konditionskontroller och att ställa korrekta diagnoser vid fel. Vanligen använder man numera datoriserade underhålls- och reservdelssystem.

På skolan finns en hel del underhållsutrustning och för att få en uppfattning om moderna underhållssystems uppbyggnad och struktur finns ett sådant system (AMOS D) tillgängligt i en datorsal.

Tentamen och omtentamen

Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i
nära anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen
meddelats.

Förnyade examinationer erbjuds under omtentaperioderna i september, november, februari och april. Uppsamlingsheat för examinationer i äldre kurser och versioner av kurser sker i september och februari.

Du kan endast anmäla dig till en tentamen eller omtentamen som examinerar den version av kurs och kursplan som du är eller har varit registrerad på. Anmälan till tentamen eller omtentamen gör du via Ladok när du loggar in på lnu.se/student.

Lite längre ner på denna sida hittar du schema för tentamen- respektive omtentamen.

Hittar du inte din kurs i schemat?

 

Om din kurs, eller version av din kurs, inte finns med i schemat hänvisas du till uppsamlingsheaten som sker i september och februari. Önskemål om omtentor lämnar du till program- eller kursansvarig senast sista juni för omtentor i september, och sista december för omtentor i februari.

Kontakta oss

Postadress: Sjöfartshögskolan, 391 82 Kalmar
Besöksadress: Landgången 4
E-post: kma@lnu.se
Fax: 0480-49 76 50

Expeditionen
Svarar på dina frågor om skolan och våra utbildningar.

Gunnel Karlsson
Telefon: 0480-49 76 00
E-post: kma@lnu.se

Terminstider för Sjöfartshögskolan

Hösttermin 2017 börjar 2016-08-21 och slutar 2018-01-07
Vårtermin 2018 börjar 2017-01-08 och slutar 2018-05-27

Sjöfartshögskolans 175 år

Sjöfartshögskolan startade 1 oktober 1842 med sex styrmanselever. Idag, 175 år senare för vi traditionen vidare.

Invigning Sjöbefälsskolan 1962
7 juni 1962 invigdes Sjöbefälsskolans nya lokaler. Tidningen Barometern beskrev de nya lokalerna som ”landets modernaste”. Idag finns Lars Kaggskolan i lokalerna. Fotograf okänd.
1 8

 Under året har vi lagt upp bilder från vårt arkiv. Ovan kan du se ett bildspel på foton från arkivet.

 

Student på fartygsförlagd praktik
Utsedd till bästa bild i fototävlingen Sjöfartshögskolan - Nu och då. Foto inskickat av Jennifer Ferccaine.

Fototävling Sjöfarthögskolan - Nu och då
Under året har vi haft en fototävling där man har kunnat skicka in foton som speglar Sjöfartshögskolan eller sjöfarten i Kalmar. En del av bidragen till tävlingen var med i en fotoutställning under vårt jubileumsfirande den 6/10. 

Sjöfartshögskolans historia
1818 börjar Sveriges första hjulångare, Amphitrite, trafikera Mälaren mellan orterna Stockholm, Västerås och Uppsala. Samma år föds Emanuel Ingelström. 23 år senare börjar han studera till sjökapten på Sjöfartshögskolan, dåvarande Navigationsskolan.

Examens-betyg

Efter ett års utbildning tar Emanuel och hans fem klasskamrater examen och det är den allra första klassen som utexamineras vid skolan. Emanuel, som är klassens högpresterare, får den 2 maj 1843 äran att ta emot det allra första examensbeviset utfärdat av skolan. På Sjöfartshögskolan finns fortfarande exemplar av Emanuels examensbevis kvar.

Omdömeslösa omdömen från förr
Betygssystemen genomgår ständigt förändringar men det var ett bra tag sedan den här typen av omdömen gavs på Sjöfartshögskolan. Dessa omdömen är
hämtade från 1871-72 års elevsammanfattning.

J.G.J Svårt att fatta. Lycklig ty han tror sig kunna.
P.A.Å Ytterligt slarfvig. Godt hufvud. Före som efter jul kurtiserat.
J.P.L Utmärkt hufvud, lat, super, oförskämd; varnad. Varit kypare.