Sjöfartshögskolans torn

Sjöfartshögskolan

Friheten, stämningen ombord och alla upplevelser. Det finns mycket som lockar med livet till sjöss.

På Sjöfartshögskolan studerar blivande sjökaptener, sjöingenjörer och drift- och underhållstekniker. Du kan också läsa kurser på avancerad nivå och ta en magisterexamen i sjöfartsvetenskap. Sjöfartshögskolan ger även fortbildningskurser och uppdragsutbildningar till yrkesaktiva sjöbefäl. Institutionen bedriver också forskning inom området sjöfartsvetenskap.

utanför sjöfartshögskolan

Utbildning

Fortbildningskurser och uppdragsutbildning

Sjöfartshögskolans erbjuder ett stort antal uppdragsutbildningar och fortbildningskurser inom sjöfarts- och driftnäringen. Uppdragsutbildningarna kan skräddarsys vilket ger stor flexibilitet avseende innehåll, tid och omfattning.Vi har en modern och omfattande utrustning för att effektivt kunna träna de praktiska momenten i undervisningen.

Program

Kurser

Driftingenjörskurs

Är du utbildad drifttekniker och söker nya utmaningar? Gå då vår Driftingenjörskurs.

Läs mer och sök till driftingenjör

Fartygsbefäl klass VII

Behörigheten Fartygsbefäl klass VII ger dig rätt att tjänstgöra som styrman/överstyrman ombord på handelsfartyg med dräktighet upp till 500 i inre fart och i närfart och som styrman i inre fart på fartyg med dräktighet upp till 3000 brutto. Exempel på sådana fartyg är skärgårdsbåtar, Kustbevakningens patrullbåtar och mindre fartyg i kustnära trafik.

Examen i fartygsbefäl klass VII ges av Sjöfartshögskolan men precis som i annan sjöbefälsutbildning ska Fartygsbefälsexamen klass VII kompletteras med sjötid för att du ska kunna söka behörigheten. Sjötid ingår inte i kursen och behörighet utfärdas av Transportstyrelsen. För att kunna få din behörighet måste du även uppfylla kraven i "läkarintyg för sjöfolk". Mer om läkarintyg och behörigheter kan du läsa på Transportstyrelsens hemsida.

Kursen omfattar 40 högskolepoäng. Du läser bland annat lasthantering, stabilitet och maskinteknik men även säkerhet, engelska, navigation och sjömanskap. Undervisningen består av teori blandat med praktiska moment som laborationer och övningar i skolans simulatorer och på utbildningsfartyget.


Campus eller delvis distans


Kursen kan läsas på helfart på plats i Kalmar med kursstart på vårterminen. Du kan också läsa Fartygsbefäl klass VII i långsammare takt och delvis på distans med kursstart på höstterminen. Observera att distanskursen har 8 planerade obligatoriska träffar. Dessa träffar sker i Kalmar och brukar omfatta ungefär en vecka vardera. Anledningen till att kursen inte kan ges helt på distans är att en del praktiska moment kräver utrustning och instruktörer. Exempel på sådana moment är brandskydd, överlevnad, hälso- och sjukvård och simulatorkörningar. Distanskursen ges delvis via lärplattform så tillgång till Internet är ett måste.

Läs mer och sök till fartygsbefäl klass VII

 

Maskinbefäl klass VII

Behörigheten Maskinbefäl klass VII ger dig rätt att tjänstgöra som maskinbefäl på fartyg med ett framdriftsmaskineri upp till 3000kW i närfart eller 6000kW i inre fart. Exempel på sådana fartyg är skärgårdsbåtar, Kustbevakningens patrullbåtar och mindre fartyg i kustnära trafik.

Examen i maskinbefäl klass VII ges av Sjöfartshögskolan men precis som i annan sjöbefälsutbildning ska maskinbefälsexamen klass VII kompletteras med sjötid för att du ska kunna söka behörigheten. Sjötid ingår inte i kursen och behörighet utfärdas av Transportstyrelsen. För att kunna få din behörighet måste du även uppfylla kraven i "läkarintyg för sjöfolk". Mer om läkarintyg och behörigheter kan du läsa på Transportstyrelsens hemsida.
Innehåll

Kursen omfattar 40 högskolepoäng. Förutom maskintekniska ämnen ingår också miljö och säkerhet, sjörätt och arbetslagstiftning samt hälso- och sjukvård. Undervisningen består av teori blandat med praktiska moment som laborationer och simulatorövningar.

Läs mer och sök till Maskinbefäl klass VII

El- och automationsteknik för driftpersonal 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande begrepp och principer inom el- och automationsteknik. Kursinnehållet är framtaget utifrån ett praktiskt synsätt där det centrala är att knyta teoretiska kunskaper till praktisk tillämpning. Dessa tillämpningar har koppling till drift- och underhållsarbete inom industriell och maritim verksamhet. Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom det eltekniska området eller är yrkesverksam och vill bredda din kompetens.

Kursen är uppdelad i tre avsnitt som bl.a. innehåller:
Elteknik – Grundläggande elektriska begrepp, beräkningar och mätteknik
Elkraft – Asynkronmotorer, synkrongeneratorer, reservkraft och distributionssystem
Automation – Givare och sensorer samt arbetsprinciper för PLC-system

Kursen ges helt på distans genom en webbaserad lärplattform och studenten förutsätts därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling, webbläsare, webbkamera samt PDF-läsare.
Kurser på avancerad nivå

Maskinbefäl klass VIII – endast examination

På Sjöfartshögskolan kan du avlägga tentamen för Maskinbefäl klass VIII inre fart. Tentamen avläggs i Sjöfartshögskolans lokaler i Kalmar, Landgången 4, om inget annat avtalats.

Examinationer i maskinbefäl klass VIII sker en gång per termin vid Sjöfartshögskolan. Examinationsdatum publiceras i samband med respektive terminsstart.

Nästa tentamenstillfälle för Maskinbefäl klass VIII är den 27/4 kl.13:00 i sal C212.

Tentamensavgiften är 800 kr per deltagare. Betalning skall vara Linnéuniversitetet tillhanda senast 14 dagar före angivet tentamenstillfälle. Betalning görs till plusgiro 50816-8 alernativt bankgiro 454-4383.
Som betalningsmeddelande anges tentamensdeltagarens för- och efternamn samt MB8. Exempel: Nils Nilsson MB8

För organisationer finns möjlighet till betalning mot faktura. Fullständig faktureringsadress inklusive organisationsnummer lämnas i samband med anmälan.

Behörighet

Kraven för behörighet Maskinbefäl klass VIII inre fart finns i Förordningen (2011:1533) om behörighet för sjöpersonal. Behörighetsfrågor hanteras av Transportstyrelsen.
Litteratur

Maskinlära för sjöpersonal, Tommy Andersson, ISBN 91-631-5996-1.
Examinationen utgår från innehållet i nämnda litteratur.
Anmälan och deltagande

Anmälan kan ske mellan 15 augusti och 1 juni till: Pelle Beijer
För avgiftsåterbetalning krävs avbokning minst 5 arbetsdagar före examinationsdatum.

För deltagande vid tentamen gäller:
• Avgift erlagd enligt ovan.
• Uppvisa giltig ID handling.
• Ålder av minst 16 år.
• Uppvisa giltigt läkarintyg för sjöfolk enligt Manila, ej äldre än två år.

Några praktiska detaljer inför tentamen:
• Hjälpmedel såsom penna, linjal och radergummi är tillåtna. Övriga hjälpmedel otillåtna.
• Ertappas deltagare med otillåtna hjälpmedel medför det underkänd examination.
• Beräkningsuppgifter ingår ej i examinationen.
• Tid avsatt för tentamen är ca 4 timmar.

Intyg

Intyg om Maskinbefälsexamen klass VIII inre fart kan endast erhållas efter godkänd examination.
Intyget skickas till den adress som deltagare angett vid anmälan.

Fartygsbefäl klass VIII – endast examination

På Sjöfartshögskolan kan du avlägga tentamen för Fartygsbefäl klass VIII. Tentamen avläggs i Sjöfartshögskolans lokaler i Kalmar, Landgången 4, om inget annat avtalats.

Behörighet
Kraven för behörighet Fartygsbefäl klass VIII inre fart finns i Förordningen (2011:1533) om behörighet för sjöpersonal. Behörighetsfrågor och utbildningskrav hanteras av Transportstyrelsen (TSFS 2011:116).

Anmälan och deltagande
Anmälan kan ske mellan 15 augusti och 1 juni till Stefan Siwek.
Tentamensavgiften är 1200 kr per deltagare. Betalning skall vara Linnéuniversitetet tillhanda senast 14 dagar före angivet tentamenstillfälle.

Betalning görs till bankgiro 454-4383. Som betalningsmeddelande anges tentamensdeltagarens för- och efternamn samt FB8. Exempel: Nils Nilsson FB8.

För organisationer finns möjlighet till betalning mot faktura. Fullständig faktureringsadress inklusive organisationsnummer lämnas i samband med anmälan.

För avgiftsåterbetalning krävs avbokning minst 5 arbetsdagar före examinationsdatum.

För deltagande vid tentamen gäller:

 • Avgift erlagd enligt ovan
 • Ålder av minst 16 år
 • ID handling
 • Läkarintyg för sjöfolk enligt Manila, ej äldre än två år
 • Brandutbildning, intyg
 • Sjukvårdsutbildning, intyg
 • Radarutbildning, intyg. Utbildningen kan också ges vid examinationstillfället.
  Intygen ska uppvisas vid examinationstillfället.

Några praktiska detaljer inför tentamen:

 • Hjälpmedel såsom penna, linjal, radergummi, passare, gradskiva och transportörer eller kurslinjal är tillåtna och nödvändiga
 • Miniräknare som ej är programmerbar är tillåten
 • Övriga hjälpmedel är otillåtna
 • Ertappas deltagare med otillåtna hjälpmedel medför det underkänd examination
 • Tid avsatt för tentamen är ca 4 timmar, inklusive 2 timmar för de som också ska göra den praktiska genomgången av radar

Information om kursinnehåll
Kursinnehållet beskrivs i förordningen, TSFS 2011:116 bilaga 3.
Övrig information kan ges av Stefan Siwek

Intyg
Intyg om Sjöbefälsexamen klass VIII kan endast erhållas efter godkänd examination. Intyget skickas till den adress som deltagare angett vid anmälan.

Vill du kontakta en studievägledare?

Nyheter

Öppna föreläsningar

Varje termin ger vi ett antal öppna föreläsningar med anknytning till sjöfart och driftteknik, med intressanta externa föreläsare. Se terminens program.

M/S Calmare Nyckel i Kalmar hamn. Student som står i fartygets för.

Utbildningsfartyg

Sjöfartshögskolans eget utbildningsfartyg M/S Calmare Nyckel och den mindre manöverbåten Sture finns endast ett stenkast från skolan.

M/S Calmare Nyckel i Kalmar hamn en solig vårdag

M/S Calmare Nyckel

Calmare Nyckel byggdes 1969 i Mandal, Norge. Hon köptes av Kalmar Kommun 1984 och omvandlades till skolfartyg. 2001 tog Sjöfartshögskolan över Calmare Nyckel, fartyget byggdes om och utrustades till utbildningsfartyg för sjöbefäl.

Som ny student får du en grundlig introduktion ombord på Calmare Nyckel vilket gör dig väl förberedd för din första praktik (fartygsförlagd utbildning).

Redan ett par veckor in i utbildningen är det dags för överlevnadsträning som utgår från Calmare Nyckel. Vilket innebär sjösättning av livbåt, träning med överlevnadsdräkt och flotte.

Ombord finns även laborationssalar för de som studerar till sjöingenjör eller drifttekniker. I underhållslabbet finns utrustning för att träna uppriktning av maskinenheter, både med traditionella klockfixturer och med laserutrustning. Här finns också utrustning för att mäta vibrationer och stötpulser från bland annat lager och växlar. På fartyget hittar du även ett videoskop som gör det lätt att inspektera turbiner och förbränningsutrymmen.

När du är i slutet av din sjökaptensutbildning tränar du på att manövrera i hamnområdet, till exempel på att lägga från och till kaj.

Fakta om M/S Calmare Nyckel

 • Längd över allt 38,59 m
 • Längd mellan pp 34,94 m
 • Mallad bredd 8,50 m
 • Djupgående till sommarfribordet 3,63 m
 • Huvudmaskin Caterpillar D 379 405 kW
 • Hjälpmaskiner 2 st Volvo Penta D5 A.
 • Hydraulisk bogpropeller
 • Fart ca 12 knop
 • Signalbokstäver SLEN

Befälhavare: Bengt Karlsson
Inspektör: Lars Fors
Servicetekniker: Patrik Frick

Manöverbåten Sture

Förutom skolfartyget Calmare Nyckel har Sjöfartshögskolan en mindre manöverbåt som heter Sture. När sjökaptensstudenterna kommit så långt i sin utbildning att de kan manövrera på ett säkert sätt står det dem fritt att låna Sture för att öva i hamnområdet. Ett populärt inslag i utbildningen.

Simulatorerna

Väljer du att läsa till sjökapten kommer du att få bekanta dig med bland annat navigeringssimulatorn medan du som tänker bli sjöingenjör eller drifttekniker framförallt håller till i maskinrumssimulatorerna.

 

Black Out och sjöräddningsövningar i Stilla havet

Brand, haverier, Black-out och igensatta filter, sjöräddningsövningar i Stilla havet. I simulatorerna övar sjöingenjörs- och sjökaptensstudenterna på det mesta som kan hända på ett fartyg och i ett maskinrum. Övningarna gör studenterna väl förberedda för sin fartygsförlagda utbildning och för den kommande karriären.


Operationell maskinrumssimulator

För blivande sjöingenjörer finns en så kallad operationell simulator. Maskinrumssimulatorn omfattar ett riktigt kontrollrum och ett maskinrum. Maskinrummet är uppbyggt på samma sätt som ett maskinrum i ett fartyg men istället för motorer finns det arbetsstationer med skärmar som visar vad som händer. Kontrollrummet har däremot precis likadan utrustning som på ett riktigt fartyg.

Ett högtalarsystem åstadkommer verklighetstrogna ljud i maskinrummet, vilket starkt bidrar till "maskinrumskänslan". Den maskinanläggning som simuleras är en stor långsamgående fartygsdiesel med samtliga hjälpsystem.

Det finns även en så kallad "Big view-simulator" där både kontrollrum och maskinrum nästan helt består av stora pekskärmar. Även här är ljudnivån hög för att skapa en mer verklighetstrogen känsla.


Grafisk maskinsimulator

För blivande sjöingenjörer, drifttekniker och driftingenjörer finns en så kallad grafisk simulator.

Utöver de operationella maskinrumssimulaterna finns en grafisk simulator som omfattar ett antal arbetsstationer. I den grafiska simulatorn kan man, förutom det stora dieselmaskineriet som simuleras i den operationella simulatorn, även simulera flera andra maskinanläggningar till exempel:

 • Ångturbinanläggning
 • Gasturbin
 • Medelvarviga och snabbgående dieselmaskinerier
 • Dieselelektriskt maskineri
 • En större kraft/värmeanläggning

 

Navigeringssimulatorer

De blivande sjökaptenerna får arbeta i skolans två navigeringssimulatorer. Anläggningarna omfattar vardera fem så kallade Own Ships, d.v.s. fartygsbryggor. Bryggorna är försedda med två radaranläggningar, ECDIS (elektroniska sjökort), kommunikationsanläggningar, navigeringsinstrument och kontroller för fartygets manövrering och framfart. Man har även visuell presentation av omgivningen i samtliga Own Ships.

Förutom de större navigeringssimulatorerna finns en PC-baserad sådan som ständigt är tillgänglig för studenterna i en datorsal.


Lasthanteringssimulator

De blivande sjökaptenerna får öva i lasthanteringssimulatorn. Lasthanteringen ombord på olika typer av tankfartyg ställer särskilda krav på styrmännens och befälhavarens kunskaper och färdigheter. För att träna studenterna i denna konst finns en lasthanteringssimulator som har kapacitet att grafiskt simulera alla system som ingår i ett lasthanteringssystem ombord på råoljetankfartyg, produkttank och kemikalietankfartyg.

GMDSS-simulator, radio

De blivande sjökaptenerna får öva i GMDSS-simulatorn. Befälhavaren har ansvaret för sambandet mellan fartyg och land och därför får alla våra sjökaptensstudenter GOC-utbildning. För att kunna ge denna utbildning finns i tornet dels en komplett fartygsstation med skarp utrustning och dels en sambandssimulator eller GMDSS-simulator med vars hjälp övning med olika typer av sambandsutrustning kan ske utan att någonting går ut i etern.

GOC = General Operator´s Certificate


DP-simulator

De som läser fortbildningskurserna DP Induction eller DP Advanced använder DP-simulatorn. Den används inte i sjökaptens- eller sjöingenjörsutbildningarna.

Tekniken dynamisk positionering medger att fartyg och oljeplattformar under obegränsad tid kan ligga stilla i en viss position enbart med hjälp av propellerkraft.

Labbsalar

Våra studenter genomför många praktiska övningar under sin utbildning. Skolans laboratorier och laborationsutrustning används i flera av dessa.


Elteknik och elektronik

Laborationerna syftar dels till att ge den kunskap och de färdigheter som krävs för att kunna utföra arbeten ombord i fartyget eller på arbetsplatsen i land och dels till att skapa förståelse för den teori man läser i kurserna.

Hydraulik och pneumatik

Ombord på moderna fartyg och i olika anläggningar i land finns ofta en hel del hydraulisk och pneumatisk utrustning. Det är därför viktigt att de blivande sjöbefälen och driftteknikerna får stifta bekantskap med sådan utrustning.

I labbarna får man lära sig att koppla upp olika hydrauliska styrsystem och pneumatiska styr- och reglersystem.

Kylteknik

Kylteknik och hantering av köldmedier är viktiga delar av de tekniska utbildningarna. För träning av detta har vi ett kyllabb.

Maskinteknik

I maskintekniken studerar man bl.a. pumpar, fläktar och värmeväxlare. För att åskådliggöra hur olika typer av dessa utrustningar fungerar och för att se hur förändringar i olika parametrar påverkar driften finns ett särskilt labb.

Varje arbetsstation omfattar en testbänk med utrustning ansluten till en dator. På skärmen kan sedan den aktuella driftsituationen studeras. Kurvor och diagram kan också vid behov skrivas ut.

Nautisk instrumentteknik och meteorologi

Nautisk instrumentteknik handlar om att lära sig hantera hjälpmedel för att fastställa fartygets kurs, fart och position.

I tornet finns ett nautiskt laboratorium försett med bl.a. magnet- och gyrokompasser, radar, ekolod och satellitnavigeringsinstrument (GPS och GLONASS). I tornet finns också instrument för meteorologiska observationer och en faksimilmottagare för mottagning av väderkartor och oceanografiska kartor.

Reglerteknik och automation

I reglerlabbet tillämpas den praktiska och laborativa delen av undervisningen i mätteknik, reglerteknik och styrteknik. Man arbetar i olika labbstationer med utrustning som är aktuell ombord på fartygen eller på anläggningar i land.

Transportteknik

En av de viktigare arbetsuppgifterna för fartygsbefälet är att hantera lasten, beräkna fartygets stabilitet och skrovpåkänningar. Tidigare gjorde man detta med hjälp av tidsödande manuella beräkningar. Numera använder man datorbaserade lastfördelningsprogram.

I en särskild datorsal finns ett antal olika sådana program, som studenterna använder för att lösa sina förelagda lastfall.

Underhållsteknik

All teknisk utrustning liksom fartygsskrov måste underhållas. Dessa arbetsuppgifter är tudelade, då man skiljer mellan förebyggande respektive avhjälpande underhåll.

I det förebyggande underhållet ligger att kunna utföra konditionskontroller och att ställa korrekta diagnoser vid fel. Vanligen använder man numera datoriserade underhålls- och reservdelssystem.

På skolan finns en hel del underhållsutrustning och för att få en uppfattning om moderna underhållssystems uppbyggnad och struktur finns ett sådant system (AMOS D) tillgängligt i en datorsal.

Kontakta oss

Postadress: Sjöfartshögskolan, 391 82 Kalmar
Besöksadress: Landgången 4
E-post: kma@lnu.se
Fax: 0480-49 76 50

Expeditionen
Svarar på dina frågor om skolan och våra utbildningar.

Gunnel Karlsson
Telefon: 0480-49 76 00
E-post: kma@lnu.se

Terminstider för Sjöfartshögskolan


Hösttermin 2016 börjar 2016-08-22 och slutar 2017-01-08
Vårtermin 2017 börjar 2017-01-09 och slutar 2017-05-28

Forskning

Forskningen inom området sjöfartsvetenskap handlar om hur man kan uppnå en miljömässigt hållbar och säker sjöfart med god arbetsmiljö. Läs mer på forskargruppen Sjöfartsvetenskaps webbplats.

Sjöfartshögskolans 175 år

Sjöfartshögskolan startade 1 oktober 1842 med sex styrmanselever. Idag, 175 år senare för vi traditionen vidare.  

Kollage på bilder från 1874 års elevesammanfattning
Under hela Sjöfartshögskolans jubileumsår kommer vi att kontinuerligt publicera gamla bilder från skolans arkiv. Här är ett kollage över 1800-talets elevsammanfattning.
1 4

I vårt arkiv kan man läsa elevsammanfattningar från 1800-talet. Det kan stundtals vara en ganska underhållande läsning. För det mesta står det något i stil med "God flit" eller liknande. Men ibland kan det finnas mer målande beskrivningar. De omdömen som står nedan är hämtade från 1874 års elevsammanfattning:
- Svårt att fatta. Lycklig ty han tror sig kunna.
- Dum. Lat. Loj.
- Gott hufvud. Såsom alla skolpojkar, tror sig kunna, men sättet!

Sjöfartshögskolans historia

1818 börjar Sveriges första hjulångare, Amphitrite, trafikera Mälaren mellan orterna Stockholm, Västerås och Uppsala. Samma år föds Emanuel Ingelström. 23 år senare börjar han studera till sjökapten på Sjöfartshögskolan, dåvarande Navigationsskolan.

Examensbevis från 1800- talet, Sjöfartshögskolan

Efter ett års utbildning tar Emanuel och hans fem klasskamrater examen och det är den allra första klassen som utexamineras vid skolan. Emanuel, som är klassens högpresterare, får den 2 maj 1843 äran att ta emot det allra första examensbeviset utfärdat av skolan. På Sjöfartshögskolan finns fortfarande exemplar av Emanuels examensbevis kvar.

Omdömeslösa omdömen från förr

Betygssystemen genomgår ständigt förändringar men det var ett bra tag sedan den här typen av omdömen gavs på Sjöfartshögskolan. Dessa omdömen är
hämtade från 1871-72 års elevsammanfattning.

J.G.J Svårt att fatta. Lycklig ty han tror sig kunna.
P.A.Å Ytterligt slarfvig. Godt hufvud. Före som efter jul kurtiserat.
J.P.L Utmärkt hufvud, lat, super, oförskämd; varnad. Varit kypare.