hållbart familjeskogsbruk i skogen

Att läsa Hållbart familjeskogsbruk

Lär dig sköta en skogsfastighet. Kurserna ges på distans och deltid och vänder sig till dig som är skogsägare eller har ett särskilt intresse för skogen.

Kurspaketet Hållbart familjeskogsbruk

"Nu ser jag min skog med helt andra ögon", sa en av våra studenter häromåret. Kurspaketet Hållbart familjeskogsbruk består av ett antal kurser om cirka 90 högskolepoäng, som är framtagna med utgångspunkt i kunskaper som krävs för att förvalta en skogsfastighet.

Sedan starten 2001 har drygt 5000 studenter läst Hållbart familjeskogsbruk. Några har knappt satt sin fot i skogen tidigare, andra har levt med skogen sedan barnsben. Flera har just köpt eller ärvt en fastighet medan andra bara är nyfikna på att lära sig mer om skogen.

Du börjar med Hållbart familjeskogsbruk I och II. Efter det läser du vidare Hållbart familjeskogsbruk III och andra kurser i vårt breda kursutbud. Tänk på att vissa kurser ges både vår och höst, andra bara vår eller höst.

Delkurs I och II – en introduktion

I kursen Hållbart familjeskogsbruk I lär du dig grundläggande kunskaper om skogsbruk. Du fördjupar dig inom områdena skogsekologi, skogsuppskattning, virkesmätning samt handel med virke. Hållbart familjeskogsbruk II bygger vidare på den första kursen. Du fördjupar dig då vidare inom skogsskötsel, skogsproduktion, skogsteknik och skogsekonomi. Kurserna I och II kan läsas tillsammans på antingen 25% alternativt 50%.

Fler kurser inom Hållbart familjeskogsbruk

Efter kurserna I och II har du möjlighet att fortsätta på grund- och påbyggnadskurser inom områden som är särskilt intressanta för dig som privatskogsbrukare. Du kan läsa kurser inom Hållbart familjeskogsbruk motsvarande 90 hp. Därefter kan du fördjupa dig ytterligare inom exempelvis Skogsbränslekunskap, GIS, Ledarskap eller Inköp och försäljning genom kurser som kräver mer förkunskap. Läs mer om kurserna och rekommenderad studiegång nedan.

Förtur

Grundläggande behörighet ger alla möjlighet att söka till kurserna men med arbetslivserfarenhet inom skog hamnar man i en urvalsgrupp som kan vara upp till 17% av platserna. Kriterierna för att hamna i det urvalet är minst 5 års dokumenterad skoglig erfarenhet.

Vi rekommenderar att du läser kurserna i nedanstående ordning. Du kan läsa om förkunskapskrav på kurssidorna och utbildningsplanerna.

Mer om utbildningen

Kurserna i Hållbart familjeskogsbruk ger dig möjlighet att hemifrån lära dig förvalta och skapa en hållbar avkastning på en skogsfastighet. Distansformen innebär att en stor del av kunskapsinhämtningen sker hemifrån vid tider som passar dig. Självstudierna varvas sedan med fysiska träffar – oftast i skogen – något som brukar uppskattas mycket av studenterna.