Bländaprojektet

Bländaprojektet

Vad händer om man placerar en bronsskulptur föreställande en kvinnlig superhjälte framför ingången till simhallen? Eller om en grupp unga konstnärer intar en hockeyarena?
Det är några av frågorna som undersökts i Bländaprojektet.
Genom konstnärliga metoder och processer och med den historiska sägnen om Blända som utgångspunkt har projektet på olika sätt belyst kvinnors rätt att ta plats i det offentliga rummet. Nya mötesplatser har skapats som genererat delaktighet, lust och styrka.

Idé

Bakom idén står konstnären Anna-Karin Arvidsson och projektet är ett samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Region Kronoberg. Huvudsakligen utgörs idén av tre delar: en fysisk skulptur, en publikation samt en serie workshoppar. Projektet pågår från mitten av november 2016 till hösten 2017, runt om i regionen. 

Anna-Karin Arvidsson, konstnär och lektor i design på Linnéuniversitet, står bakom idén och är konstnärlig projektledare. Andra som är verksamma i projektet är Filippa DeVos chef för Växjö konsthall, Tina Persson poet och Marie Eriksson historiker och genusvetare.

Kontaktuppgifter:

Projektledning, platsworkshop:
Anna-Karin Arvidsson, tel: 072 7039995
E-post: anna-karin.arvidsson@lnu.se

Skrivarworkshop:
Marie Eriksson, tel: 0470-708056
E-post: marie.eriksson@lnu.se

Scenworkshop:
Tina Persson, tel: 070 5443222
E-post: freja@me.com

Första delen- Moderna Bländasägner
Moderna Bländasägner

Moderna Bländasägner

Nu är den första delen av publikationen klar. Den innehåller tio vitt skilda, moderna Bländasägner författade av deltagarna i skrivarworkshoppen.

De tio berättelserna är illustrerade av fotografen Åsa Nyhlén och boken är formgiven av Anna-Karin Arvidsson.

Följ länken för att komma till publikationen:
https://issuu.com/linnaeusuniversity/docs/version_3_publikation__1__20170608

Bländas resa

Skulpturen, föreställande Blända är från början inte placerad på en permanent plats utan flyttas runt i Växjös offentliga rum. Var skulpturen dyker upp är från början inte känt men platserna styrs av var frågor om jämställdhet kan vara intressanta att diskutera. De platser skulpturen varit placerad på är: utanför Växjö simhall, på Linnéuniversitetet, i Teaterparken och under sommaren 2017 är den placerad på äldreboendet Borgmästarens gård.

Blända bär en klädnad med inspiration från värendsdräkten och från superhjältarnas värld och bronsen är bemålad med röda detaljer.

Scen Blända - Gula mössor och upptagna stolar

I Bländaprojektets tredje workshop har scenföreställningen "Gula mössor och upptagna stolar" skapats. Föreställningen är resultatet av en undersökning om de medverkande själva, om tiden, om lust, synen på styrka/svaghet. Att ta tillvara inneboende experimentlusta och kraft. En lek på fullaste allvar. En utmaning! Alla som medverkar i föreställningen är, eller på väg att bli professionella inom ett konstnärligt yrke med fokus på scenen eller produktion för scenen, så som dans, teater, musik och poesi. En gruppens dynamik har tagit hänsyn till var och ens idé och bakgrund. Titeln "Gula mössor och upptagna stolar" anspelar på både färgsymbolik och platssymbolik. Kan vi ta platsen jämlikt? Utifrån myt, verklighet och aktivitet kring det manliga och kvinnliga har gruppen ägnat sig åt att både individuellt och i gruppen ge gestaltning åt sådant som handlar om att ta plats. Eller att hindras från att ta den.

Föreställningen visades på Växjö gamla teater den 18/3 2017.

Föreställningen har dokumenterats med filmen som går att se här:

Film

Blända- Powerplay

Blända- Powerplay är ett verk som tillkommit under en workshop där konstnärliga metoder och processer använts för att belysa jämställdhet. Gruppen som arbetat i workshoppen har studerat konventioner, strukturer och skeenden inom en idrottsarena, ishockeyarenan Vida Arena. Det gruppen slutligen tagit fasta på är ishockeyns machohjältar och hur pengar, strukturer och hierarkier inom arenans värld formar dessa.

I den slutliga gestaltningen vill gruppen utmana rummet och dess konventioner och tillföra nya spelregler där publiken medskapar för att lyfta andra värden och få syn på strukturer.

Resultatet presenterades på Vida Arena den 17/6 2017.

Bakom gestaltningen står tio konstnärer och designers med bakgrund inom konst och designområdet. 

Den moderna Bländasägnen -workshop med inriktning mot kreativt skrivande

Den 9 november startade den första workshoppen på Det fria ordets hus under ledning av Marie Eriksson, historiker och genusforskare. Deltagare i workshoppen är kvinnor i 20-35 års ålder, alla med erfarenhet av skrivande men med olika bakgrund. Workshoppen är inriktad på att skriva en modern sägen med fokus på en samtida jämställdhetsfrågor.

Förutom på Det fria ordets hus träffas deltagarna på Sagomuseet i Ljungby och på Elin Wägners Lilla Björka i Berg. Under träffarna diskuteras jämställdhet, olika kreativa metoder provas och en bakgrund till betydelsen av sägner ges. Men träffarna är också ett viktigt forum för att dela med sig av sitt egna material.

Texterna publiceras digitalt i en antologi som även innehåller andra delar från projektet.