Malin Lennartsson

Malin Lennartsson

Docent
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lektor i historia.

Undervisning

För tillfället undervisar jag huvudsakligen på det tidigmoderna delen av grundkursen i historia samt på teorimoment på avancerad nivå rörande hermeneutik och kulturhistoria. Handleder arbeten på alla nivåer, även på forskarutbildningen. 

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger framför allt i tidigmodern tid, särskilt 1600-talet, och frågor som rör relationer; mellan kvinna och man, mellan föräldrar och barn, i kärlek och i våld. På senare tid har jag närmat mig modernare tid och arbetar, till exempel, för tillfället med familjen Stephens brevväxling under tidigt 1900-tal, bevarat i Husebyarkivet. 

Den gemensamma nämnaren i min forskning är ett intresse för hur människor, människan, hanterar sitt liv, tolkar sin verklighet och agerar med och mot – och förändrar – de förutsättningar som erbjuds i den kultur och det samhälle hon lever i.

Uppdrag

Studierektor för utbildning på forskarnivå på fakulteten för konst och humaniora.

Ledamot av anställningsnämnden på fakulteten för konst och humaniora. 

Deltagare i portföljprojektet "Linnéuniversitetets rekryteringsprocess och synlighet som arbetsgivare".

 

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))