Studiebesök på företag

Samarbeta med oss

Vi är övertygade om att ett öppet universitet och ett nära samarbete med omvärlden är bra för alla. Därför samverkar vi gärna med företag och organisationer. Erfarenheten har lärt oss att dessa möten skapar stora värden, både för dig personligen, din organisation – och för Linnéuniversitetets studenter och forskare.

Du kan samarbeta tillsammans med våra forskare, lärare och studenter på det sätt som passar dig. Vid Linnéuniversitetet är projekt, praktikperioder, examensarbeten, uppdragsutbildning, mentorskap eller kompetensutveckling olika möjligheter till samarbete – eller samverkan.

Våra samverkanskoordinatorer fungerar som länken mellan universitetet och det omgivande samhället, och hjälper dig att hitta de rätta formerna för samarbete.

Projekt och nätverk inom samverkan