Studiebesök på företag

Samarbeta med oss

Vi är övertygade om att ett öppet universitet och ett nära samarbete med omvärlden är bra för alla. Därför samverkar vi gärna med företag och organisationer. Erfarenheten har lärt oss att dessa möten skapar stora värden, både för dig personligen, din organisation – och för Linnéuniversitetets studenter och forskare.

Du kan samarbeta tillsammans med våra forskare, lärare och studenter på det sätt som passar dig. Vid Linnéuniversitetet är projekt, praktikperioder, examensarbeten, uppdragsutbildning, mentorskap eller kompetensutveckling olika möjligheter till samarbete. Våra samverkanskoordinatorer fungerar som länken mellan universitetet och det omgivande samhället, och hjälper dig att hitta de rätta formerna för samarbete.

Vad menar vi med samverkan?


Samverkan med studenter och utbildningsprogram

Öka kunskapen om ditt företag och din bransch genom att:
• ta emot studenter på studiebesök
• jobba tillsammans med studenter i deras examensarbeten
• delta i universitetets arbetsmarknadsdagar
• visa intresse att delta i programråd för att påverka relevansen i utbildningen

Bidra till att förbereda studenter för yrkeslivet genom att:
• erbjuda praktikplatser för att öka möjligheterna att koppla samman teori och praktik
• bli mentor

Samverkan med lärare och forskare

När du öppnar din dörr för studenter, ökar kontaktytorna för att också kunna etablera samarbete med lärare och forskare. Det kan handla om:
• problemlösning,
• utvecklingsprocesser,
• utveckling av affärsmodeller,
• produkt- och tjänsteutveckling,
• kompetensutveckling,
• nätverkande

Samverkan för regional utveckling

Tillväxt och utveckling för ett enskilt företag räcker inte för att utveckla vår region eller ställa om till ett hållbart samhälle. Vi tror att vi behöver samordna våra resurser och utvecklingsfokus på några olika arenor för att skapa verklig kraft för utveckling och förändring.
Vilka de arenorna och områdena är, måste definieras i samverkan mellan många olika aktörer och bygga på de styrkor regionen och Linnéuniversitetet har.

Nyhetsbrev

Vill du få information om vad som händer inom samverkan i allmänhet, och uppdragsutbildning och kompetensutveckling i synnerhet på Linnéuniversitetet?

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt nyhetsbrev till dig. 

Projekt och nätverk inom samverkan