Studiebesök på företag

Samarbeta med oss

Vi är övertygade om att ett öppet universitet och ett nära samarbete med omvärlden är bra för alla. Därför samverkar vi gärna med företag och organisationer. Erfarenheten har lärt oss att dessa möten skapar stora värden, både för dig personligen, din organisation – och för Linnéuniversitetets studenter och forskare.

Du kan samarbeta tillsammans med våra forskare, lärare och studenter på det sätt som passar dig. Vid Linnéuniversitetet är projekt, praktikperioder, examensarbeten, uppdragsutbildning, mentorskap eller kompetensutveckling olika möjligheter till samarbete – eller samverkan.

Våra samverkanskoordinatorer fungerar som länken mellan universitetet och det omgivande samhället, och hjälper dig att hitta de rätta formerna för samarbete.

#humansoflnu

Hans Lundberg poserar inom i en stor sal

"Jag avslutade nyligen en åtta år lång period i ledningsgruppen för European Academy of Management (EURAM), ett nätverk av engagerade management-forskare. Den erfarenheten, i kombination med att ha varit en del av ledningsgruppen för två olika EU-projekt under perioden 2012–2017, har gjort stort intryck på mig då det har gett mig en djupare förståelse för vad det innebär att faktiskt 'vara engagerad' som akademiker. I nuläget är jag involverad i konkret samhälleligt förändringsarbete i Ukraina, Armenien, Georgien, Rwanda och Mexiko. I en allt mer globaliserad värld ser jag fördjupad internationell samverkan som central, samt att universiteten här har en central roll att spela för att dessa samarbeten ska utvecklas. Linnéuniversitetet är väldigt bra på samarbeten på lokal, regional och nationell nivå, men kan bli bättre på samarbeten på den internationella nivån. Ett antal företag i vår region, med ett allt större behov av kvalificerad arbetskraft från olika länder, leder här vägen. Linnéuniversitetet borde fortsätta bygga vidare på detta. Vi måste också se till att engagerade kollegor får bättre stöd. Universitetens kärna har alltid varit extraordinära och engagerade människor. Låt oss se till att vi inte tappar bort denna kärna i vår tidsålder av teknik och system".
/Hans Lundberg, forskare i entreprenörskap och ledamot i kommittén för samhällelig drivkraft

Nyhetsbrev

Vill du få information om vad som händer inom samverkan i allmänhet, och uppdragsutbildning och kompetensutveckling i synnerhet på Linnéuniversitetet?

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt nyhetsbrev till dig. 

Projekt och nätverk inom samverkan