Från jord till bord

MatPLUS – ett utvecklingsprogram för små och medelstora livsmedelsföretag

En grundläggande idé med projektet MatPLUS (Plattform för Lärande, Utveckling och Sälj) är att stärka individer i arbetet med att utvecklas i sin roll som företagare i livsmedelsbranschen och därigenom även kunna utveckla sina verksamheter.

Kalendarium

Alla evenemang inkl tidigare

Konkret utveckling

Att driva företag är spännande och roligt, men kan också vara krävande och ensamt. Att som chef i ett litet eller medelstort företag skapa och producera med hög kvalitet och samtidigt hitta nya utvecklingsområden kräver god balansgång.

Nya perspektiv och ifrågasättande av gamla mönster är bra medel för att vidga vyerna och ge utrymme för reflektion och nytänkande.

Kvalificerade nätverk som ger möjlighet till samtal med likasinnade kollegor och experter i andra organisationer är viktiga redskap för inspiration och utveckling.

MatPLUS är en del i Livsmedelsutveckling sydost och drivs av Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet och ger företagen möjlighet att träffa forskare, specialister och verksamhetsutvecklare med kompetens inom områden som är särskilt betydelsefulla för utveckling av små och medelstora livsmedelsföretag.

Syfte och mål med MatPLUS

Målet med projektet är att i första hand föra in nya perspektiv som hjälper företagarna att lyfta blicken och se nya utvecklingsområden för sina verksamheter.

Ett delmål är också att utveckla ett erfarenhetsutbyte mellan företag och mellan företag och forskare samt att stärka kunskapsmiljöer för regionens företag.

Projektet ska förse företagarna med ny kunskap och etablera en mötesplats för långsiktigt erfarenhetsutbyte mellan de berörda företagen och deras partners.

Genom projektet skapas en verktygslåda med perspektiv och modeller för företagsutvecklingens olika faser samt möjlighet att lära av företag i och utanför regionen.

Utvecklingsprogram

Projektet omfattar en serie workshops. Tema på den första workshopen är framgångsvägar för livsmedelsföretag som vill vara hållbara. Under kommande möten ska vi även utveckla kunskap om möjligheter med digitala affärer och internationalisering för små- och medelstora livsmedelsföretag, sinnesmarknadsföring, värdebaserad försäljning och platsens betydelse för livsmedels- och besöksnäring.

Sammantaget planerar vi en serie fristående träffar och där de deltagare som väljer att följa serien kan se den som ett utvecklingsprogram med möjlighet till uppföljning och stöd för konkret utveckling sina respektive verksamheter.

Workshopserien ger deltagarna stora möjligheter att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med varandra kring aktuella och gemensamma intresseområden.

EU logo
"Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus" är en del av länets livsmedelsstrategi. Projektet drivs av Regionförbundet i Kalmar län i samverkan med bland andra Linnéuniversitetet och delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.