Två barn på skridskor

Centrum för idrottsutveckling (CIU)

Centrum för idrottsutveckling är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Smålandsidrotten. Målet med verksamheten är att bidra till idrottslig utveckling på alla nivåer.

Om oss

Centrum för idrottsutveckling, CIU, är tänkt att vara en plattform där kunskap både utvecklas, tillgängliggörs och sprids. Verksamheten inom CIU omfattar såväl forskning som utveckling, utbildning och bildning.

Vår utgångspunkt är att arbeta nära idrotten. Vi vill ta oss an de frågor som gör att den dagliga träningen och verksamheten utvecklas.

Vi ser oss som en naturlig samarbetspartner med såväl nationella förbund som lokala föreningar.

Följ oss

För att förmedla kunskap nyttjas en digital plattform i form av en blogg. Utöver bloggen kommer även andra aktiviteter och mötesplatser att genomföras. Initialt startas en elittränarakademi upp i Växjö, Jönköping och Kalmar.

Aktuellt

Länklista

Medarbetare