Två barn på skridskor

Centrum för idrottsutveckling (CIU)

Centrum för idrottsutveckling drivs i samverkan mellan Linnéuniversitetet och RF-SISU Småland. Det huvudsakliga syftet är att bidra till utveckling av idrottslig verksamhet.

Om oss

Centrum för idrottsutveckling (CIU) är en regional plattform för att på olika sätt sprida, men också utveckla, idrottslig kunskap inom ett brett område. Syftet är att bidra till att idrottslig verksamhet på olika nivåer kan utvecklas på ett bra sätt.

Därför är målgruppen för CIU omfångsrik, och kan inkludera allt från enskilda idrottsledare, tränare, idrottsföräldrar och andra intresserade till idrottsföreningar och förbund.

Ansvariga för CIU är verksamma vid såväl Linnéuniversitetet som RF-SISU Småland.

Centrum för idrottsutveckling har till syfte att:

  • i samarbete med idrottens organisationer utveckla kunskaper om hållbar idrottsutveckling framförallt lokalt och regionalt, men även nationellt.
  • bygga en samverkansmiljö för dokumentation och spridning av kunskaper
  • initiera forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt till nytta för idrottslig utveckling.
  • skapa utbildningar och andra mötesplatser med hög idrottsrelevans, innovationer och hållbarhet.

Följ oss

Det är möjligt att kontinuerligt ta del av aktuell kunskap och intressanta reportage genom Centrum för idrottsutvecklings (CIU:s) blogg. Det går också utmärkt att prenumerera på CIU:s nyhetsbrev.

Aktuell verksamhet

Blogg och nyhetsbrev för kunskapsspridning

En del i Centrum för idrottsutvecklings regelbundna verksamhet är en blogg med ett tillhörande nyhetsbrev som kommer minst en gång i månaden. Då sprids angelägen kunskap och presenteras aktuella reportage. Det går utmärkt att prenumerera på nyhetsbrevet – se ovan.

 

Tränarakademi för elittränare

Vidare finns en tränarakademi för elittränare i Småland. Det genomförs regelbundna mötesplatser för utbildning och erfarenhetsutbyte i Jönköping, Kalmar och Växjö.

 

Utbildning för organisationsledare

I Växjö genomförs för tillfället en utbildningssatsning för organisationsledare i syfte att utveckla kompetensen i rollen som mera administrativt ansvarig i idrottslig verksamhet. Förutom olika inspel från föreläsare arbetar deltagarna, med stöd av kursledning och andra kollegor, med utvecklingsarbete i sin egen verksamhet. Utbildningssatsningen är planerad att genomföras på fler ställen i Småland.

 

Idrottsluncher

Under 2020 arrangeras mötesplatser i form av idrottsluncher i Kalmar. Då ges tillfällen att möta idrottsintresserade och ta del av intressanta inspel från gäster. Fler platser för idrottsluncher är aktuella framöver.

Kontakt

Vill du ha kontakt med ansvariga för Centrum för idrottsutveckling går det bra att höra av dig till:

Mats Glemne, Linnéuniversitetet