barn som gör tummen upp

Centrum för skolutveckling (CSU)

Centrum för skolutveckling ansvarar för att genomföra uppdrag inom utbildning, forskning och samverkan som riktar sig mot förskolans och skolans verksamheter.

Centrum för skolutveckling (CSU) vid fakulteten för samhällsvetenskap har som uppdrag att bidra till en komplett akademisk miljö som inkluderar och integrerar forskning, utbildning och samverkan rörande förskola, skola och lärarutbildning. Centret arbetar med samverkan i form av utbildning, handledning, föreläsningar, processtöd, utvärdering och forskning inom utbildningsområdet.

Inom CSU arbetar vi med uppdragsutbildning både från nationella myndigheter och i direkt samarbete med skolhuvudmän. Vi genomför bland annat uppdrag tillsammans med Skolverket och skolhuvudmän inom Samverkan för bästa skola och Nyanländas lärande, men också följeforskningsuppdrag rörande skolutveckling och undervisning med mera. 

Kopplat till CSU finns forskare och lärare inom förskola, skola och utbildning. Våra forskargrupper utgör en viktig bas för arbetet med skolutveckling och samhällelig drivkraft.

Aktuellt

Forskning

Pedagogisk forskning i Sverige

Linnéuniversitetet är värd för den vetenskapliga tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige, som följer, dokumenterar, granskar och debatterar forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet. På tidskriftens online portal www.pedagogiskforskning.se kan du bland annat ta del av forskningsartiklar, debattinlägg, en forskarblogg och litteraturrecensioner.

Här kan du läsa mer om tidskriften

Här kan du prenumerera på tidskriften