Två personer arbetar tillsammans.

Forum för pedagogik och yrkeskunnande

Forum för pedagogik och yrkeskunnande är en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsmiljö som samlar forskare, lärare, studenter och praktiker för att utforska och diskutera frågor gällande yrkeskunnande, yrkes-didaktik och yrkesutbildning.

Forumet utgör en arena för de lärosäten som ingår i samarbetet för Lärosäten Syd och syftar till att stärka och utveckla kunskapsbasen för yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning samt spela en central roll i etableringen av kompletta akademiska miljöer för utbildning, livslångt lärande och kompetensförsörjning.

Våra frågor och områden

Seminarier

Forskarutbildning

Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande

Forskarskolan fokuserar på utformningen av utbildningsförlopp i relation till yrkeskunnande, yrkesutbildningens innehåll, samt dess sociala, historiska och professionella kontext. Den omfattar ett gemensamt arbete med att utveckla och ge profilerade forskarutbildningskurser inom pedagogik och yrkeskunnande motsvarande 15 högskolepoäng på forskarutbildningsnivå.

Läs mer om Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande

Utbildning

Pedagogik och yrkeskunnande, masterprogram

Är du yrkeslärare och vill fördjupa dina kunskaper och specialisera dig i frågor kopplade till yrkesutbildning? Masterprogrammet i pedagogik och yrkeskunnande kan leda till mer avancerade arbetsuppgifter och öppna upp för nya karriärvägar eller forskarutbildning. Programmet ges i samverkan mellan Malmö universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan Kristianstad.

Läs mer om Pedagogik och yrkeskunnande, masterprogram (Mau.se).

Samarbete inom Lärosäten Syd

Forumet utgör en arena för de lärosäten som ingår i samarbetet för Lärosäten Syd.