Studenter med datorer

Global Classroom – Virtuell mobilitet vid Linnéuniversitetet

Projektgruppen Global Classroom har utvecklat ett koncept för att främja internationalisering på hemmaplan där vi utgår från de enskilda programmens behov. Projektet har syftat till att hjälpa programansvariga och lärare så att möten med studenter från utländska lärosäten blir en integrerad del i utbildningen.

Om Global Classroom vid Linnéuniversitetet

Detta projekt löpte från 2015 till 2017. Informationen här kan dock vara av intresse för alla som vill lägga in flera inslag av internationellt samarbete i sina kurser.

Idag förväntas studenter, lärare, forskare och administratörer delta i internationella och interkulturella sammanhang. Nuvarande internationaliseringsaktiviteter når bara en bråkdel av alla studenter och personal eftersom fokus oftast ligger på fysisk mobilitet.

Digitala medier gör det möjligt för alla att delta i internationella nätverk och samarbeten, både som komplement till fysisk mobilitet och när det inte är möjligt att resa. Den här sortens internationalisering kallas för virtuell mobilitet eller virtuellt utbyte – ett idag välkänt begrepp inom högre utbildning.

Global Classroom har arbetat med att skapa riktlinjer och en organisation för att etablera internationella nätverk och samarbete som en integrerad del av våra utbildningar vid Linnéuniversitetet.

Verktyg för virtuell mobilitet
Hur kommer vi igång med virtuell mobilitet? Hur hittar vi lämpliga partneruniversitet? Verktyg för virtuell mobilitet
Självvärderingsmatris för program
Hur internationellt är ert program? Gör en självvärdering och se hur långt ni har kommit. Självvärdering av program
Global classroom i praktiken
Exempel på internationaliseringsprojekt. Inspiration och fallstudier.
Genomförda aktivitetet i projektet
Vad har hänt i projektet 2015-2017? Projektets aktiviteter