Studenter med datorer

Global Classroom - Virtuell mobilitet vid Lnu

Projektgruppen Global Classroom har utvecklat ett koncept för att främja internationalisering på hemmaplan där vi utgår från de enskilda programmens behov. Projektet syftar till att hjälpa programansvariga och lärare så att möten med studenter från utländska lärosäten blir en integrerad del i utbildningen.

Om Global Classroom vid Linnéuniversitetet

Idag förväntas studenter, lärare, forskare och administratörer delta i internationella och interkulturella sammanhang. Nuvarande internationaliseringsaktiviteter når bara en bråkdel av alla studenter och personal eftersom fokus ligger oftast på fysisk mobilitet.

Digitala medier gör det möjligt för alla att delta i internationella nätverk och samarbeten, både som komplement till fysisk mobilitet och när det inte är möjligt att resa. Den här sortens internationalisering kallas för virtuell mobilitet – ett idag välkänt begrepp inom högre utbildning.

Global Classroom arbetar med att skapa riktlinjer och en organisation för att etablera internationella nätverk och samarbete som en integrerad del av våra utbildningar vid Linnéuniversitetet.

Projektet löper från 2015 till 2017.

Vad är syftet med Global Classroom?

  • Skapa riktlinjer och en organisation för att etablera internationella nätverk och samarbete som en integrerad del av våra utbildningar vid Lnu.
  • Främja internationalisering på hemmaplan via digitala medier.
  • Stärka samarbete med Linnéuniversitetets partneruniversitet.
  • Höja medvetenhet om mångfald och multikulturella perspektiv.

Projektet arbetar främst mot programledare genom workshoppar och konsultativ verksamhet där vi ger råd om metoder och verktyg som främjar virtuell mobilitet. Vi har tagit fram ett självvärderingsverktyg (en matris med kriterier för internationalisering på fem nivåer) för programledare som ett underlag för programutvecklingsarbete.

Varför Global Classroom?

  • Integrera internationalisering i vardagen.
  • Inventera och lyfta fram pågående projekt.
  • Fördjupa medvetenhet om mångfald och multikulturella aspekter.
  • Förstärka vårt samarbete med partneruniversitet och skapa språngbrädor för nya projekt och samarbete.
  • Bygga på och stärka Linnéuniversitetets profil som ett modernt internationellt universitet.

Vad är virtuell mobilitet?

Virtuell mobilitet innebär att du arbetar i en internationell miljö via digitala medier utan att behöva resa fysiskt, till exempel grupparbete med synkrona och asynkrona möten, ett projekt, läsa en nätkurs från ett utländskt universitet eller ingå i ett professionellt nätverk.

Virtuell mobilitet är ett komplement till fysisk mobilitet. Via nätet kan deltagare i förväg lära känna varandra, skapa kontakter och lära sig mer om den fysiska mobiliteten. Efter besöket kan samarbetet fortsätta via nätet. Det kan till exempel innebära gemensamma seminarier, föreläsningar eller grupparbete mellan studenter från olika lärosäten. Dessa kan eventuellt leda till poäng inom det egna lärosätet.

Formellt kan virtuell mobilitet innebära att de medverkande lärosätena tecknar avtal kring erkännande och tillgodoräknande av varandras nätbaserade kurser. Studenter ska få riktiga högskolepoäng (ECTS) för sina studier.

Internationaliseringen verkligen berör alla, både studenter och personal, och inte bara de få som lyckas få stipendier för studiebesök eller utlandsstudier. De som inte kan resa på grund av familj, ekonomi, särskilda behov eller sjukdom får arbeta och studera i en internationell och multikulturell miljö.

Verktyg för virtuell mobilitet
Hur kommer vi igång med virtuell mobilitet? Hur hittar vi lämpliga partneruniversitet? Verktyg för virtuell mobilitet
Självvärderingsmatris för program
Hur internationellt är ert program? Gör en självvärdering och se hur långt ni har kommit. Självvärdering av program
Global classroom i praktiken
Exempel på internationaliseringsprojekt. Inspiration och fallstudier.
Genomförda aktivitetet i projektet
Vad har hänt i projektet 2015-2017? Projektets aktiviteter