Studenter med datorer

Global Classroom - Virtuell mobilitet vid Lnu

Projektgruppen Global Classroom har utvecklat ett koncept för att främja internationalisering på hemmaplan där vi utgår från de enskilda programmens behov. Projektet syftar till att hjälpa programansvariga och lärare så att möten med studenter från utländska lärosäten blir en integrerad del i utbildningen.

Om Global Classroom vid Linnéuniversitetet

Idag förväntas studenter, lärare, forskare och administratörer delta i internationella och interkulturella sammanhang. Nuvarande internationaliseringsaktiviteter når bara en bråkdel av alla studenter och personal eftersom fokus ligger oftast på fysisk mobilitet.

Digitala medier gör det möjligt för alla att delta i internationella nätverk och samarbeten, både som komplement till fysisk mobilitet och när det inte är möjligt att resa. Den här sortens internationalisering kallas för virtuell mobilitet – ett idag välkänt begrepp inom högre utbildning.

Global Classroom arbetar med att skapa riktlinjer och en organisation för att etablera internationella nätverk och samarbete som en integrerad del av våra utbildningar vid Linnéuniversitetet.

Projektet löper från 2015 till 2017.

Verktyg för virtuell mobilitet
Hur kommer vi igång med virtuell mobilitet? Hur hittar vi lämpliga partneruniversitet? Verktyg för virtuell mobilitet
Självvärderingsmatris för program
Hur internationellt är ert program? Gör en självvärdering och se hur långt ni har kommit. Självvärdering av program
Global classroom i praktiken
Exempel på internationaliseringsprojekt. Inspiration och fallstudier.
Genomförda aktivitetet i projektet
Vad har hänt i projektet 2015-2017? Projektets aktiviteter