Virtuella symboler och vårdperson som trycken på en skärm/platta

Health Data Sweden (HDS)

Health Data Sweden (HDS) är en av Europas digitala innovationshubbar (EDIH), och Sveriges enda med fokus på hälsa och e-hälsa. HDS hjälper företag och offentliga aktörer från hela Europa att utveckla nya digitala hälso- och välfärdstjänster. HDS samlar flera universitet och högskolor, olika regionala innovationshubbar och flera forskningsinstitut, innovationscentrum och forskningsparker.

På Linnéuniversitetet är det eHälsoinstitutet som samordnar en unik och tvärvetenskaplig kunskapsmiljö där forskning, utbildning och samverkan med samhällsaktörer bidrar att skapa en sund och ändamålsenlig användning av e-hälsa. Arbetet sträcker sig över flera områden, såsom kunskap inom e-hälsa, hälsoinformatik, användning av AI inom vård och omsorg, tillämpning inom datateknik, hur digitaliseringen påverkar samhället och dess invånare, till implementering och utvärdering av ehälsotjänster.

Inom HDS erbjuder vi små och medelstora företag (SME) och offentlig vård och omsorg en rad olika stöd, formade efter de behov som finns.

Huvudansvariga för HDS vid Linnéuniversitetet är:
- Anna-Lena Nilsson, intern koordinator
- Mariana Gómez Johannesson, intern samordnare
- Lina Nilsson, leder delområdet kompetens & utbildning (Skills & Training)
- Marcelo Milrad, representant i HDS högsta beslutande organ (General Assembly)

Linnéuniversitetet erbjuder följande stöd och tjänster:

Om du vill ta del av de tjänster som Linnéuniversitetet erbjuder genom HDS, välkommen att kontakta Mariana Gómez Johannesson eller Anna-Lena Nilsson.

Intresseanmälan

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Aktuellt

Mer om projektet

HDS bidrar till digitaliseringen inom hälso- och välfärdssektorn genom digital acceleration av små och medelstora företag och den offentliga sektorn inom hälsodata, med hjälp av nyckelteknologier.  Projektets övergripande syfte är att stärka strukturerna för efterfrågan, utveckling och implementering av nya digitala och hållbara lösningar för nyttjandet av hälsodata.

HDS etablerar samordnad kunskapstillgång för svenska och europeiska intressenter samt testbäddar som arbetar med hälsodata. Detta sker med teknisk expertis inom:

  • Artificiell intelligens (AI)
  • Cybersäkerhet
  • High-Performance Computing (HPC)

Genom att ge tillgång till teknisk expertis och testning hjälper HDS företag att förbättra affärs- och produktionsprocesser, produkter och tjänster med hjälp av digital teknik. Även innovationstjänster erbjuds, till exempel finansieringsrådgivning, utbildning och kompetensutveckling som behövs för framgångsrik digital transformation. Alla tjänster är samlade i en digital katalog.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö DISA (Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications) samt Kunskapsmiljöerna Digitala transformationer och Hållbar hälsa.

Läs mer om HDS på projektets externa webbplats healthdatasweden.eu.

Finansiärer

EU-flagga
Vinnovas logotyp
EDIH logotyp
HDS logotyp

Medarbetare