Virtuella symboler och vårdperson som trycken på en skärm/platta

Health Data Sweden (HDS)

Health Data Sweden (HDS) är en av Europas digitala innovationshubbar (EDIH), och Sveriges enda med fokus på hälsa och e-hälsa. HDS fungerar som en one-stop-shop som hjälper företag och offentliga aktörer från hela Europa att accelerera användningen av tjänster som möjliggör att små- och medelstora företag kan samverka med offentlig sektor för att utveckla nya digitala hälso- och välfärdstjänster. HDS samlar flera universitet och högskolor, olika regionala innovationshubbar och flera forskningsinstitut, innovationscentrum och forskningsparker.

Huvudansvariga för HDS vid Linnéuniversitetet är:
- Mariana Gómez Johannesson, Linnéuniversitetets interna samordnare för HDS
- Evalill Nilsson, HDS nationella samordnare för delområdet Kompetensutveckling & utbildning (Skills & Training)
- Marcelo Milrad, Linnéuniversitetets representant i HDS högsta beslutande organ (General Assembly)

HDS  tillhandahåller tjänster inom fyra nyckelområden:

Vill du ta del av de tjänster som Linnéuniversitetet erbjuder genom HDS?

Kontakta Mariana Gómez Johannesson eller Evalill Nilsson.

Hela HDS tjänstekatalog hittar du genom att följa länken.

Mer om projektet

HDS bidrar till digitaliseringen inom hälso- och välfärdssektorn genom digital acceleration av små och medelstora företag och den offentliga sektorn inom hälsodata, med hjälp av nyckelteknologier.  Projektets övergripande syfte är att stärka strukturerna för efterfrågan, utveckling och implementering av nya digitala och hållbara lösningar för nyttjandet av hälsodata.

HDS etablerar samordnad kunskapstillgång för svenska och europeiska intressenter samt testbäddar som arbetar med hälsodata. Detta sker med teknisk expertis inom:

  • Artificiell intelligens (AI)
  • Cybersäkerhet
  • High-Performance Computing (HPC)

Genom att ge tillgång till teknisk expertis och testning hjälper HDS företag att förbättra affärs- och produktionsprocesser, produkter och tjänster med hjälp av digital teknik. Även innovationstjänster erbjuds, till exempel finansieringsrådgivning, utbildning och kompetensutveckling som behövs för framgångsrik digital transformation. Alla tjänster är samlade i en digital katalog.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö DISA (Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications) samt Kunskapsmiljöerna Digitala transformationer och Hållbar hälsa.

Läs mer om HDS på projektets externa webbplats healthdatasweden.eu.

Finansiärer

EU-flagga
Vinnovas logotyp
EDIH logotyp
HDS logotyp

Medarbetare