Sommar i Pukeberg

Linnaeus Innovation Design Lab

Linnaeus Innovation Design Lab – Mötesplats Pukeberg är ett kompetenscenter för design, innovation, teknik och entreprenörskap.

Design, teknik och innovation är våra tre nyckelord. Är du nyfiken på hur design och teknik ger nya möjligheter? Hur teknik och konstruktion möts till lösning? Eller hur funktion och design kan stärka en produkt, en tjänst eller ett varumärke? Linnaeus Innovation Design Lab är ett kompetenscenter för dig som är nyfiken och intresserad av nytänkande i företaget, nya funktioner, lösningar, affärsmöjligheter, behovsfokuserade insatser och ett starkare varumärke.

Eftersom näringslivet, akademin och samhället samverkar inom kompetenscentret ger det också dig tillgång till forskning, utbildning, kontakter, erfarenhetsutbyten och specialistkompetens.

Vill du veta mer? 
Kontakta gärna Ann-Christin Bayard som är projektledare.

Forskarlunch i Pukeberg

Exempel på genomförda aktiviteter i projektet

Bred samverkan bakom framtagandet av innovativ skolstol

I maj tillfrågades Linnaeus Innovation Design Lab om möjligheten att, med hjälp av studenter och företag inom branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen, ta fram en innovativ skolstol för målgruppen unga flickor med adhd i fokus. Hur kan en flicka med till exempel adhd i ett klassrum få lärarens uppmärksamhet utan att resten av klassen märker detta?

Studenter vid Linnéuniversitetets produktdesignutbildning, som är förlagd till Pukeberg, tillfrågades om intresse för att medverka. Fem nyutexaminerade studenterna tackade ja och tog sig an uppdraget under tre dagar i juni.

Stol i tom klassrum

Naturligtvis var samverkan med företag inom möbeltillverkningen mycket viktig – här fick studenterna kunskap, tips och framförallt också tillgång till material för tillverkningsprocessen. En nästan färdig prototyp presenterades för företagen med spännande reaktioner och förslag på förbättring. Studenterna såg tidigt hur tekniken i stolen skulle kunna direktkopplas till läraren, samtidigt som den inlemmades i designen. 

Trä- och Möbelföretagen är nöjda med resultatet och samverkansprocessen med Linnéuniversitetet och Linnaeus Innovation Design Lab. I dagsläget förs diskussioner om hur samarbetet kan fördjupas – vilket också kommer att omfatta de regionala företag som bidragit med kunskap, material och transport av materialet.

Mer om Linnaeus Innovation Design Lab

Syftet med projektet Linnaeus Innovation Design Lab är tillväxt genom samverkan mellan universitetet, näringsliv och samhälle. Kompetenscentret verkar genom förmedling av kompetens, kunskap och forskning men också som en resurs för utveckling och tillväxt. Kompetenscentret ligger i Pukeberg, Nybro, men verkar både lokalt, regionalt och nationellt.

Lidlab finansieras av Linnéuniversitetet, Nybro kommun, Regionförbundet i Kalmar län och ERUF genom Tillväxtverket.

Projektet Lidlab startade den första januari 2016. Det kommer att pågå i tre år och redovisas i början av 2019.

I projektet pågår följande aktiviteter:

  • Öppen resurs för experiment och produktutveckling. Vi utreder möjligheterna för ett öppet laboratorium med verkstäder för försök, experiment, produktutveckling, visualisering och prototyptillverkning i Pukeberg.
  • Möten med samarbetspartners. Vi träffar allt från näringsliv till offentliga organisationer för att skapa samarbetsmöjligheter och aktiviteter.
  • Förberedelser för evenemang. Vi förbereder seminarier, workshops, konferenser och möten i syfte att kommunicera möjligheter, samverkan och nätverkande.
EU-logotyp
Pukeberg