Pukeberg, exteriör lokal stenhus, vackra fönster,

Linnaeus Innovation Design Lab

Linnaeus Innovation Design Lab – Kompetenscenter Pukeberg är ett kompetenscenter för design, innovation och entreprenörskap.

Design, teknik och innvovation är våra tre nyckelord. Är du nyfiken på hur design och teknik ger nya möjligheter? Hur teknik och konstruktion möts till lösning? Eller hur funktion och design kan stärka en produkt, en tjänst eller ett varumärke? Linnaeus Innovation Design Lab är ett kompetenscenter för dig som är nyfiken och intresserad av nytänkande i företaget, nya funktioner, lösningar, affärsmöjligheter, behovsfokuserade insatser och ett starkare varumärke.

Eftersom näringslivet, akademin och samhället samverkar inom kompetenscentret ger det också dig tillgång till forskning, utbildning, kontakter, erfarenhetsutbyten och specialistkompetens.

Vill du veta mer? 
Kontakta gärna Ann-Christin Bayard som är projektledare. 

På gång

Nyligen delade Linnéuniversitetet ut ett pris för att uppmärksamma externa partners. Priset gick till Örsjö Belysning AB – ett företag som Linneaus Innovation Design Lab aktivt samarbetar med. "Det behövs mellanhänder", menar Roland Hjalmarsson, vd på Örsjö Belysning AB, för att hitta rätt personer inom universitetet. Där spelar Linnaeus Innovation Design Lab en viktig roll.

Exempel på genomförda aktiviteter i projektet

Bred samverkan bakom framtagandet av innovativ skolstol

I maj tillfrågades Linnaeus Innovation Design Lab om möjligheten att, med hjälp av studenter och företag inom branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen, ta fram en innovativ skolstol för målgruppen unga flickor med adhd i fokus. Hur kan en flicka med till exempel adhd i ett klassrum få lärarens uppmärksamhet utan att resten av klassen märker detta?

Studenter vid Linnéuniversitetets produktdesignutbildning, som är förlagd till Pukeberg, tillfrågades om intresse för att medverka. Fem nyutexaminerade studenterna tackade ja och tog sig an uppdraget under tre dagar i juni.

Stol i tom klassrum

Naturligtvis var samverkan med företag inom möbeltillverkningen mycket viktig – här fick studenterna kunskap, tips och framförallt också tillgång till material för tillverkningsprocessen. En nästan färdig protoyp presenterades för företagen med spännande reaktioner och förslag på förbättring. Studenterna såg tidigt hur tekniken i stolen skulle kunna direktkopplas till läraren, samtidigt som den inlemmades i designen. 

Trä- och Möbelföretagen är nöjda med resultatet och samverkansprocessen med Linnéuniversitetet och Linnaeus Innovation Design Lab. I dagsläget förs diskussioner om hur samarbetet kan fördjupas – vilket också kommer att omfatta de regionala företag som bidragit med kunskap, material och transport av materialet.

Näringslivslunch med innovation i fokus

Innovation och samhällsengagemang var i fokus under den välbesökta näringslivslunchen den 13 oktober 2017 i Pukeberg. Linda Camara, operativ chef för arkitektbyrån Tengbom i Kalmar, samt ansvarig för Linnéuniversitetets ena halva av nybygget i Kalmar hamn, berättade hur företaget arbetar med innovation i fokus.

111 års erfarenhet har fört Tengbom till att "gå från penna till att påverka hur vi kan göra världen till en bättre plats". Naturligtvis är inställningen till innovation, nytänkande och framtidsorientering av vikt. Vad främjar innovation? Jo, det lokala entreprenörskapet istället för toppstyrd byråkrati. Detta har lett till att arkitekterna i dag skissar och har ständig kontakt med kunden för uppdateringar att nå ett färdigt resultat. Detta ger både arkitekten och kunden en bra relation och framförallt ett mycket bättre resultat. Även ständig spaning i framtiden krävs, där bland annat digitalisering, hållbarhet och miljö samt demografiska förändringar är grundläggande aspekter.

Kvinna föreläser och använder kroppsspråk
Linda Camara från Tengbom föreläser för åskådarna.

Frågeställningen runt rekrytering av medarbetare engagerade publiken. Linda Camara menar att det går lättare och lättare framförallt med inställningen att vi ser nya medarbetare med olika kulturella bakgrunder som en styrka. För tio år sedan var det inte lätt att få medarbetarna att kommunicera på engelska – i dag är det hur naturligt som helst. Dessutom ser Linda att storstadsbor nu mer och mer drar sig till de mindre orterna där det finns större möjligheter att delta i spännande projekt.

Lunchmötet avslutade Linda med att visa bilder och berättade om byggnationen av Linnéuniversitetets nya lokaler i hamnen i Kalmar.

Nav för samverkan i regionen

I samverkan med Almi Företagspartners arbete att under ett år att stödja fyra regionala småföretags tillväxtresa, organiserade Linnaeus Innovation Design Lab en heldag i Pukeberg den 26 september. Fokus för dagen var inspiration och innovation med miljö, ledarskap, design och varumärke i blickfånget. Framtiden i ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv diskuterades också.

Jan Blad från Amokabel inledde, och därefter pratade forskarna Magnus Forslund och Leif Marcusson från Linnéuniversitetet. Magnus pratade om ledarskap, medan Leifs fokus var digitalisering och samhällets trender.

Företaget Örsjö Belysning berättade om sin resa för att stärka sitt varumärke. Företaget HultbergMartens med Lina Hultberg, före detta designstudent vid Linnéuniversitetet, fokuserade på kärnvärden och uppbyggnad av varumärke. David Calås, doktorand i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet, inspirerade till en workshop där dagens olika ämnen kopplades till företagens egna tillväxtstrategier. Dagen avslutades med redovisning av workshoppen.

Almis båda företagsrådgivare och företagen var mycket positiva med resultatet och en lärorik dag.

En man föreläser för publiken och ritar på tavlan
Magnus Forslund berättar om ledarskap.

Katalysator i konkret designprojekt

Som student på en masterkurs i design vid Danmarks designskole (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering – KADK) i Köpenhamn har Sia Mai skrivit en uppsats om samarbetet mellan Linnaeus Innovation Design Lab (Lidlab) och designbyrån iDesign i Stockholm om belysningen som en del av den nya inredningen till snabbtågen X2000. Flera företag var involverade i processen att ta fram prototyper i glas. Samarbetet var affärsmässigt och har lett till beslut om design och produktion.

I uppsatsen beskrivs samarbetet utifrån ett akademiskt designperspektiv. Sia använder professor Sara D. Sarasvathys teori om "Causation and Effectuation" för att analysera processen och sätta den i perspektiv.

Lidlab kan ses som en designkatalysator som funderlättar kontakter och samarbeten i projekt och verksamheter. Lidlab välkomnar förfrågningar som denna och har som uppgift att underlätta samverkan mellan Linnéuniversitetet och industri och näringsliv, såväl som inbördes samarbeten.

Företagsbesök hos golvtillverkaren Kährs i Nybro

Linnaeus Innovation Design Lab arrangerade den 11 maj ett företagsbesök hos den globala golvtillverkaren Kährs i Nybro. Design, innovation och diskussioner om hur företaget och Linnéuniversitetet kan utveckla sin samverkan var i fokus.

Golvtillverkaren Kährs har behov av att utveckla såg- och skärtekniken, där i synnerhet skärtekniken är intressant.

– I nuläget kan vi skära i träet, men det påverkar materialet på ett sätt som vi inte kan styra över. Skärtekniken kräver avancerade system som måste ta hänsyn till kvaliteten på träet, säger Anders Lidberg, product manager.

Människor som känner på ett parkettgolv och dess material
Anders Lidberg, product manager på Kährs, beskriver hur olika materialval ger olika utseende och form på golven. Fotograf: Ole Victor

Träindustribranschen består av små och få aktörer vilket innebär dyra utvecklingskostnader för ett enskilt företag – något som hämmar träindustrin.

– Vi är för ensamma – och därför spelar universiteten och studenterna en viktig roll i utvecklingen, säger Anders.

Emanuel Lidberg, design manager, beskriver Kährs designstrategi som "att ligga steget före".

– Vi försöker skjuta den konceptuella utvecklingen mot framtiden genom att läsa av trender och mottrender – och analysera om vi behöver agera på dem. Vi behöver i princip börja utveckla en produkt ett eller två år innan vi tror att den kommer vara aktuell. Vi kan inte börja utveckla ett nytt golv när trenden redan uppstått, säger Emanuel.

Under våren har Kährs även en student från produktdesignprogrammet som gör sitt examensjobb på företaget.

Mer om Linnaeus Innovation Design Lab

Syftet med projektet Linnaeus Innovation Design Lab är tillväxt genom samverkan mellan universitetet, näringsliv och samhälle. Kompetenscentret verkar genom förmedling av kompetens, kunskap och forskning men också som en resurs för utveckling och tillväxt. Kompetenscentret ligger i Pukeberg, Nybro, men verkar både lokalt, regionalt och nationellt.

Lidlab finansieras av Linnéuniversitetet, Nybro kommun, Regionförbundet i Kalmar län och ERUF genom Tillväxtverket.

Projektet Lidlab startade den första januari 2016. Det kommer att pågå i tre år och redovisas i början av 2019.

I projektet pågår följande aktiviteter:

  • Öppen resurs för experiment och produktutveckling. Vi utreder möjligheterna för ett öppet laboratorium med verkstäder för försök, experiment, produktutveckling, visualisering och prototyptillverkning i Pukeberg.
  • Möten med samarbetspartners. Vi träffar allt från näringsliv till offentliga organisationer för att skapa samarbetsmöjligheter och aktiviteter.
  • Förberedelser för evenemang. Vi förbereder seminarier, workshops, konferenser och möten i syfte att kommunicera möjligheter, samverkan och nätverkande.

Projektgrupp

Ann-Christin Bayard, Externa Relationer, Linnéuniversitetet (projektledare)
Ole Victor, Design, Linnéuniversitetet (biträdande projektledare)
Håkan Brynielsson, Nybro kommun
Krushna Mahapatra, Fakulteten för teknik, Linnéuniversitetet
Joacim Rosenlund, Fakulteten för ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet

Referensgrupp

Referensgruppen är under uppbyggnad.

Är du intresserad av projeketet och skulle kunna tänka dig att ingå i referensgruppen? Då är du välkommen att kontakta Ann-Christin Bayard, projektledare för Linnaeus Innovation Design Lab. 

Styrgrupp

Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet (ordförande)
Camilla Håkansson, Regionförbundet i Kalmar län
Jan Darell, Nybro kommun

Om Pukeberg

Pukeberg är ett center för kultur, konsthantverk och design. I den gamla glasbruksmiljön finns flera aktörer med denna inriktning. Bland dem är Linnéuniversitetet med sina designutbildningar en viktig part.

I denna fina och kreativa miljö bygger Linnaeus Innovation Design Lab kompetenscentret för design, entreprenörskap och innovationsteknik.

Här är en karta:

EU-logotyp
Pukeberg