Konferens

Samverkansarena Pukeberg

Samverkansarenan bidrar tillväxt genom samarbete mellan universitetet, näringsliv och samhälle. Kompetenscentret verkar genom förmedling av kompetens, kunskap och forskning men också som en resurs för utveckling och tillväxt.

Kompetenscentret ligger i Pukeberg, Nybro, men verkar både lokalt, regionalt och nationellt.

Här pågår bland annat  följande aktiviteter:

  • Öppen resurs för experiment och produktutveckling. Vi utreder möjligheterna för ett öppet laboratorium med verkstäder för försök, experiment, produktutveckling, visualisering och prototyptillverkning i Pukeberg.

  • Möten med samarbetspartners. Vi träffar allt från näringsliv till offentliga organisationer för att skapa samarbetsmöjligheter och aktiviteter.

  • Förberedelser för evenemang. Vi förbereder seminarier, workshops, konferenser och möten i syfte att kommunicera möjligheter, samverkan och nätverkande.

Linnéuniversitetet är en del av Mötesplats Pukeberg

För mer info eller dialog kontakta Linda Leonhardt.

Samarbeta med studenter

Vid Linnéuniversitetet finns många möjligheter till samverkan med studenter i form av praktik, examensarbete och andra projekt – ett samarbete som båda parter tjänar på! 

Samarbeta med forskare

Är du och din organisation intresserad av forskningssamverkan med Linnéuniversitetets forskare finns flera olika former för samarbete. Det kan handla om alltifrån att utbyta erfarenheter, lösa specifika problem och frågeställningar till större forskningsprojekt.

 

Pukeberg

Kompetensutveckling

Det kan kallas kompetensutveckling eller vidareutbildning. Vissa kan kalla det personalutveckling, inspiration, förändringsarbete eller omställning. Vi kallar det för uppdragsutbildning och högskoleutbildning. Uppdragsutbildning är en form av vidareutbildning som ett företag eller organisation beställer för sina anställda