Sliperiet

Glasbranschdagen i Pukeberg

Här hittar du presentationerna från Glasbranschdagen i Pukeberg den 7/11.

Vi (Nybro kommun, Linnéuniversitetet och Smart Housing Småland) är även tacksamma om du svarar på ett par korta frågor kring konferensen.

Dagen genomfördes i samverkan med Glasbranschföreningen, Planglasföreningen, Glasforskningsföreningen, RISE och Riksglasskolan.

Utvärdering

1. Hur värderade du Glasbranschdagens innehåll?
3. Hur fungerade konferenslokalen
4. Hur upplevde du konferensen som helhet?
5. Hur fick du information om Glasbranschdagen?
6. Kan du tänka dig att besöka kommande glasbranschdag?

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.