karta över sydöstra sverige med ringar för regional samverkan inritade

Linnékommuner i samverkan

Landets kommuner står ständigt inför en mängd utmaningar för att fortsätta utvecklas. Linnékommuner i samverkan är en mötesplats mellan kommunerna i regionen och forskare inom samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Målet är att bidra med kompetens och utbildningar för att hjälpa kommunerna möta dessa utmaningar.

Oavsett storlek står Sveriges kommuner ständigt inför en mängd utmaningar för fortsatt utveckling. Det handlar om exempelvis kompetensförsörjning och skolutveckling, befolkningsutveckling, kommunal service, näringslivsutveckling, frågor om integration, investeringsbehov, skatteunderlag, digitalisering, infrastruktur, bostadsplanering, trygghet och tillit, förebyggande av kriminalitet, natur, kultur och fritid, samt demokratiska utmaningar.

Vi har den kompetens ni söker

Kommuner har olika förutsättningar, resurser och behov av stöd för att hantera dem, men många utmaningar passar väl med den kompetens som finns vid fakulteten för samhällsvetenskap på Linnéuniversitetet. Universitetet har stor erfarenhet av att samverka med kommuner, och bidrar genom forskning och olika projekt till kommuners verksamhet.

Fakulteten för samhällsvetenskap kan matcha många av era specifika kommunala behov av kompetens för att hantera utmaningar av olika slag. Vi kan hitta arbetsformer för hur kommuner i samverkan kan finansiera och genomföra projekt tillsammans med oss. Det kan handla om forskning, utredningar, utvärderingar, analyser eller studentprojekt och praktik. 

Vi uppmuntrar också kommunala önskemål om kompetensutveckling och uppdragsutbildningar. Dessa kan ske i form av enstaka föreläsningar, mindre workshopar eller kortare eller längre högskolepoänggivande kurser. Anpassningsmöjligheterna är stora.

Konferensen Linnékommuner i samverkan

I november 2023 hölls den första konferensen Linnékommuner i samverkan, där deltagarna fick ta del av vad våra institutioner, kunskapsmiljöer och forskningsmiljöer gör och av våra erfarenheter av kommunal samverkan. Vi diskuterade också ett antal teman som det finns utmaningar kring och som till stor del är gemensamma för alla kommuner. Temana var:

  • Hållbar utveckling.
  • Demokratiutveckling.
  • Skolutveckling.
  • Tillits- och trygghetsfrågor.
  • Näringslivsutveckling.

Till sist presenterades exempel på hur projekt kan finansieras och organiseras. Alla var överens om att en ny konferens på Linnéuniversitetet ska anordnas hösten 2024.

Konferens 22 oktober 2024

Välkommen till den andra Linnékommuner i samverkan-konferensen 22 oktober 2024!

Vi vill återigen bjuda in samtliga 36 kommuner i Linnéregionen till en gemensam konferens med fokus på samverkan mellan er och oss. Denna gång är tanken att vi spenderar mer tid för er att presentera era prioriterade utmaningar och matcha dem med våra kollegor på universitetet. Det blir alltså arbetande seminarier, där vi i mindre grupper som matchats ihop utifrån tematik träffas för samtal om hur vi kan skapa projekt som passar verksamheterna på bästa sätt.

Vi tror att denna konferens kan bidra till att vi hittar gemensamma arbetssätt och möjligheter till finansiering, som på lång sikt hjälper regionens kommuner att fortsätta utvecklas tillsammans. 

Se och hör mer om Linnékommuner i samverkan

Kontakt

- -

Illustration: Kommunkarta från SCB