Person i industrilokal talar och visar miljön

Mentorprogrammet

Vi vill förbereda våra studenter på yrkeslivet. Därför startade Linnéuniversitetet under 2017 ett mentorprogram för heltidsstudenter. Med start under höstterminen ges student och mentor möjlighet att träffas.

Mentorprogrammet – en chans till utveckling

Syftet med mentorprogrammet är att stärka studentens förutsättningar för kommande karriär och arbetsliv – och ge mentorerna möjlighet att bidra i denna process och möta framtidens medarbetare.

När ni deltar i mentorprogrammet investerar ni en del av er tid och får i gengäld ta del av andras erfarenhet och nätverk som kan vara värdefulla för de fortsatta studierna, karriären och yrkeslivet.

Studenter som söker till mentorprogrammet bör ha studerat åtminstone två terminer på universitet eller högskola.

Upplägg för mentorprogrammet

Inom mentorprogrammet kommer ett antal gemensamma träffar att arrangeras. Till dessa bjuds samtliga mentorer och studenter in för att mingla, utveckla nätverk samt ta del av erfarenhetsutbyte och inspiration.

Uppstartsträff i september eller oktober

Mentorprogrammet inleds med en gemensam uppstartsträff för samtliga studenter och mentorer. Här ges ni också möjlighet att tillsammans lägga upp er planering.

Uppföljningsträff i januari

I januari träffas deltagarna i mentorprogrammet för att gemensamt reflektera över tiden som gått och utbyta erfarenheter.

Avslutningsträff i april

Mentorprogrammets avslutande träff summerar, utvärderar och ger möjlighet till uppföljning.

Vad innebär mentorskap?

Mentorskap handlar om att bygga en relation mellan en mentor och en adept. En mentor är någon med erfarenhet och kunskap inom ett särskilt område och som genom sitt intresse för andra människor kan fungera som förebild och samtalspartner.

En adept är en person som vill förbättra sina prestationer och komma vidare i såväl personlig utveckling som professionella sammanhang, i det här fallet en av våra studenter som läst minst ett år på universitetet (både svenska och internationella studenter).

Som mentor kommer du få en uppstart med information om mentorskap, vad som skiljer mentorskap och coachning. Mentorskap handlar mycket om att ställa frågor, lyssna, öppna upp dörrar genom att få adepten att reflektera och ta in nya perspektiv.

Du kommer att få stöd och vägledning med lämpliga frågor som kan underlätta ditt mentorskap. Du förväntas avsätta tid för att träffa din adept för samtal under mentorskapets gång (cirka sex gånger) samt delta under tre gemensamma aktiviteter för alla som är involverade i mentorskapsprogrammet.

Adepten bör inte göra studierelaterat arbete eller jobba på arbetsplatsen under mentorskapets gång. Mentorn förväntas inte heller erbjuda adepten jobb eller liknande.

Vad finns det för fördelar med att vara mentor?

  • Du får nya perspektiv och kan diskutera tankar och idéer men någon som ser på branschen med andra ögon.
  • Det är givande att reflektera över sitt arbete och inspirera andra som är intresserade av samma område.
  • Du kan bidra till en ung människas personliga utveckling.
  • Du utökar ditt kontaktnät och utbyter erfarenheter med studenter och andra mentorer inom branschen.

#humansoflnu

Följ oss på Instagram

Porträttbild av mentor

"Jag ser studenterna som en källa till inspiration och nytänkande. Det är viktigt att förstå nästa generation för att hänga med i utvecklingen och inte fastna i ett traditionellt tänk. Min tanke är att alla inblandade ska få utbyte av Mentorprogrammet – inte bara en part. Jag tror att jag kan bidra med tips och råd på vägen, och jag tror att jag kommer lära mig en hel del av studenterna också. Att lära känna en student lite närmare öppnar upp för intressanta ingångar, tankar och samtal. Mentorprogrammet ser jag som en naturlig och bra plattform för studenter och arbetsgivare att mötas på." /Anna, vd på Alpacha, tidigare student på civilekonomprogrammet och mentor i Mentorprogrammet.

Att ansöka till mentorprogrammet

Du kan ansöka till mentorprogrammet under hela året. Rekryteringen intensifieras inför uppstartsträffen i september då vi att matcha ihop mentor och student/adept. Vi kan inte garantera alla en matchning – men du är varmt välkommen att söka!

Inom mentorprogrammet erbjuder vi just nu, utöver generellt mentorskap, några olika inriktningar:

  • Juniorledarskap: för studenter med ambitionen att utvecklas till ledare i framtiden
  • Internationalisering: internationella studenter och doktorander samt nyanlända akademiker som är nyfikna på arbetslivet i Sverige
  • It och digitalisering: för studenter på våra utbildningar inom it och data

Är du intresserad av någon av inriktningarna? Kontakta gärna oss!

Välkommen att ansöka till mentorprogrammet!

Röster om mentorskap

"Jag ser det som en fantastisk möjlighet att på nära håll uppleva hur arbetslivet fungerar. Genom att ingå i ett mentorprogram får jag som student chansen att se hur den teori jag läser faktiskt används ute i arbetslivet. En mentor blir på många sätt ens handledare och förebild och kan motivera, inspirera och visa vilka möjligheter som finns. Att som student erbjudas en möjlighet till en mentor skapar även en värdefull länk till näringslivet – vilket kan vara avgörande för min kommande karriär."
Tova Persson, student

"Att ha en mentor inom branschen skulle ge mig en inblick i hur branschen ser ut i regionen, vad det finns för verksamheter och hur de fungerar. Trots att jag ursprungligen är från regionen känner jag att jag inte har så stor inblick i detta som jag önskar. Att få en mentor som kan dela med sig av sin verklighet skulle tydliggöra vilka olika arbeten och verksamheter som finns. Detta är extra viktigt då både min utbildning och branschen är bred."
Rebecca Karlsson, student på turismprogrammet

"Att vara mentor är både intressant och givande – jag har varit mentor vid ett flertal tillfällen i till exempel traineeprogram. Det är viktigt att ha hjärtat på det rätta stället och dela med sig av sitt kunnande, sin erfarenhet och sitt nätverk. Att vara mentor innebär också att du dels inspirerar och utvecklar människor i deras profession och som personer, dels att du själv utvecklas. Jag arbetar idag på Lessebo kommun och vi har flera chefer som anmält sig som mentorer. Vi ser mentorskapet som en stor möjlighet för studenterna – och för oss själva."
Christina Nyquist, kommunchef Lessebo kommun