Personer diskuterar

Mentorprogrammet

I mentorprogrammet vill vi förbereda våra studenter genom personlig utveckling som en extra förberedelse på yrkeslivet, där mentorer och studenterna får möjlighet att träffas för att ta del av varandras erfarenheter.

Mentorprogrammet – en chans till utveckling

Syftet med mentorprogrammet är att stärka studentens förutsättningar för kommande karriär och arbetsliv – och ge mentorerna möjlighet att bidra i denna process och möta framtidens medarbetare.

När du deltar i mentorprogrammet investerar du en del av din tid och får i gengäld ta del av andras erfarenhet och nätverk som kan vara värdefulla för de fortsatta studierna, karriären och yrkeslivet.

Anmälan för mentorer är öppen, se längre ner på sidan. Anmälan för studenter 2020-2021 öppnar i maj. 

Bilder från uppstart för Mentorprogrammet hösten 2018

Upplägg

Inom mentorprogrammet kommer två gemensamma träffar att arrangeras. Till dessa bjuds samtliga mentorer och studenter in för att mingla, utveckla nätverk samt ta del av erfarenhetsutbyte och inspiration.

Uppstartsträff
Mentorprogrammet inleds med en gemensam uppstartsträff i Kalmar och Växjö för samtliga studenter och mentorer som blivit matchade - särskild inbjudan skickas till er. Här ges ni också möjlighet att tillsammans lägga upp er planering. 

Avslutningsträff
Mentorprogrammets avslutande träff summerar, utvärderar och ger möjlighet till uppföljning.

Årets mentorprogram avslutas den 21 april kl 16.30-18.30, på Zoom, det vill säga online. Anmälan och info om lokal skickas direkt till deltagarna.

Att ansöka till mentorprogrammet

Anmälan till mentorprogrammet 2019/2020 är nu stängt. Anmälningsformuläret öppnar för studenter igen maj 2020. 

Rekryteringen intensifieras under september inför uppstartsträffen i oktober då vi matchar ihop mentorer och studenter/adepter. Vår ambition är att hitta mentorer/akademiker till alla som är intresserade. Observera att det finns begränsade antal platser och därför kan vi tyvärr inte garantera plats till att alla som anmält intresse. 

Inom mentorprogrammet erbjuder vi generellt mentorskap men också två inriktningar:

  • Juniorledarskap: för studenter med ambitionen att utvecklas till ledare i framtiden
  • It och digitalisering: för studenter på våra utbildningar inom data och IT.

Välkommen att ansöka till mentorprogrammet!

Välkommen att ansöka om att bli mentor!

#humansoflnu

Följ oss på Instagram

Porträttbild av mentor

"Jag ser studenterna som en källa till inspiration och nytänkande. Det är viktigt att förstå nästa generation för att hänga med i utvecklingen och inte fastna i ett traditionellt tänk. Min tanke är att alla inblandade ska få utbyte av Mentorprogrammet – inte bara en part. Jag tror att jag kan bidra med tips och råd på vägen, och jag tror att jag kommer lära mig en hel del av studenterna också. Att lära känna en student lite närmare öppnar upp för intressanta ingångar, tankar och samtal. Mentorprogrammet ser jag som en naturlig och bra plattform för studenter och arbetsgivare att mötas på." /Anna, vd på Alpacha, tidigare student på civilekonomprogrammet och mentor i Mentorprogrammet.

Tidigare deltagare

"Tack för möjligheten! Det har varit lärorikt på många sätt att få komma i kontakt med en sådan stark it-kompetens som min mentor. Jag kan definitivt rekommendera de kommande treorna till nästa mentorprogram. Detta är ett utmärkt sätt att lära sig mer om arbetsmarknaden"
Johan Lundberg, student och adept

"För mig handlar ledarskap mycket om att vara människa i sitt ledarskap och att tycka om att arbeta med människor. Genom våra samtal får jag perspektiv på mig själv och jag får inspiration från någon som är betydligt yngre och har andra referensramar.
Helena Nilsson, mentor

"Hela detta konceptet tycker jag är mycket bra. Jag tycker det blev en bra matchning och har fått ut mycket utav det. Att jag fick göra en riktig intervju och att få feedback på CV och personligt brev var mycket nyttigt"
Michael Wangberg, student och adept

"Mentorskapsprogrammet har gett mig nya insikter i hur jag kan hjälpa en individ i sin utveckling samtidigt som jag även fått med mig nya kunskaper in i min yrkesroll. Att vara mentor är berikande eftersom man får se en person växa samtidigt som man själv utmanas."
Natasha Asimiadis, Information engineer, Sigma Technology, mentor