Mentorprogrammet

I mentorprogrammet vill vi förbereda våra studenter genom personlig utveckling som en extra förberedelse på yrkeslivet, där mentorer och studenterna får möjlighet att träffas för att ta del av varandras erfarenheter.

Mentorprogrammet – en chans till utveckling

Syftet med mentorprogrammet är att stärka studentens förutsättningar för kommande karriär och arbetsliv – och ge mentorerna möjlighet att bidra i denna process och möta framtidens medarbetare.

När du deltar i mentorprogrammet investerar du en del av din tid och får i gengäld ta del av andras erfarenhet och nätverk som kan vara värdefulla för de fortsatta studierna, karriären och yrkeslivet.

Anmälan för både mentorer och studenter är nu stängd. 

Bilder från tidigare uppstart för Mentorprogrammet 

Upplägg

Inom mentorprogrammet kommer minst två gemensamma träffar att arrangeras. Till dessa bjuds samtliga mentorer och studenter in för att mingla, utveckla nätverk samt ta del av erfarenhetsutbyte och inspiration.

Uppstartsträff
Mentorprogrammet inleds med en gemensam uppstartsträff i Kalmar och Växjö för samtliga studenter och mentorer som blivit matchade - särskild inbjudan skickas till er. Boka in sen eftermiddag/tidig kväll den 30 september 2020 i kalendern! Här ges ni också möjlighet att tillsammans lägga upp er planering. 

Hösten 2020 kommer uppstarten hållas digitalt pga pandemin. Boka in 16.15-18.30 i kalendern. Inbjudan och länk till Zoom kommer distribueras till de som matchas. Enskilda möten mellan adept och mentor kommer gå att ha fysiskt under året. Det blir upp till respektive mentorspar att avgöra. 

Avslutningsträff
Mentorprogrammets avslutande träff summerar, utvärderar och ger möjlighet till uppföljning.

Att ansöka till mentorprogrammet

Anmäl dig gärna redan nu! Anmälningsformuläret stängs i mitten på september. 

Rekryteringen intensifieras vid terminsstart inför uppstartsträffen. Den går av stapeln  i månadsskiftet september/oktober då vi matchar ihop mentorer och studenter/adepter. Håll utkik i din mail ifall vi återkommer med frågor till dig i samband med matchning. Vår ambition är att hitta mentorer till alla som är intresserade, men vi kan tyvärr inte garantera plats till alla som anmält intresse. Studenter som kommit lite längre i sin utbildning prioriteras.

Inom mentorprogrammet erbjuder vi dels generellt mentorskap men också två inriktningar:

  • Juniorledarskap: för studenter med ambitionen att utvecklas till ledare i framtiden
  • It och digitalisering: för studenter på våra utbildningar inom data och IT.

Student - anmälan för 2020/2021 till mentorprogrammet är stängd

Välkommen att ta kontakt om du vill bli mentor!

#humansoflnu

Följ oss på Instagram

Porträttbild av mentor

"Jag ser studenterna som en källa till inspiration och nytänkande. Det är viktigt att förstå nästa generation för att hänga med i utvecklingen och inte fastna i ett traditionellt tänk. Min tanke är att alla inblandade ska få utbyte av Mentorprogrammet – inte bara en part. Jag tror att jag kan bidra med tips och råd på vägen, och jag tror att jag kommer lära mig en hel del av studenterna också. Att lära känna en student lite närmare öppnar upp för intressanta ingångar, tankar och samtal. Mentorprogrammet ser jag som en naturlig och bra plattform för studenter och arbetsgivare att mötas på." /Anna, vd på Alpacha, tidigare student på civilekonomprogrammet och mentor i Mentorprogrammet.

Tidigare deltagare

"Tack för möjligheten! Det har varit lärorikt på många sätt att få komma i kontakt med en sådan stark it-kompetens som min mentor. Jag kan definitivt rekommendera de kommande treorna till nästa mentorprogram. Detta är ett utmärkt sätt att lära sig mer om arbetsmarknaden"
Johan Lundberg, student och adept

"För mig handlar ledarskap mycket om att vara människa i sitt ledarskap och att tycka om att arbeta med människor. Genom våra samtal får jag perspektiv på mig själv och jag får inspiration från någon som är betydligt yngre och har andra referensramar.
Helena Nilsson, mentor

"Hela detta konceptet tycker jag är mycket bra. Jag tycker det blev en bra matchning och har fått ut mycket utav det. Att jag fick göra en riktig intervju och att få feedback på CV och personligt brev var mycket nyttigt"
Michael Wangberg, student och adept

"Mentorskapsprogrammet har gett mig nya insikter i hur jag kan hjälpa en individ i sin utveckling samtidigt som jag även fått med mig nya kunskaper in i min yrkesroll. Att vara mentor är berikande eftersom man får se en person växa samtidigt som man själv utmanas."
Natasha Asimiadis, Information engineer, Sigma Technology, mentor