MIRAI

MIRAI 2.0

MIRAI 2.0 är en akademisk allians mellan 19 universitet i Sverige och Japan. Syftet är att bidra till ett långsiktigt forskningssamarbete och att främja Sverige och Japan som nationer med världsledande, storskalig infrastruktur för forskning.

Fokus för alliansen MIRAI 2.0 ligger på forskare tidigt i karriären, men seniora forskare, postdoktorer och doktorander är lika välkomna att delta. Tematiska expertgrupper (TEG) fokuserar på de akademiska ämnena åldrande, artificiell intelligens, innovation och entreprenörskap, materialvetenskap och hållbarhet. Ytterligare fokus ligger på att integrera innovations- och entreprenörskapsperspektiv i alla akademiska ämnen, samt på att koppla ihop akademi och industri. Det finns också en tydlig koppling till FN:s mål för hållbar utveckling.

Från 2020 till 2023 syftar MIRAI 2.0 till att vidareutveckla och utöka de samarbetsaktiviteter som startade i MIRAI-projektet (2017-2019). Att i ett nytt sammanhang "möta samhällets förväntningar på framtida forskningsuniversitet”.

Du hittar mer information om MIRAI 2.0 på alliansens engelska sida.

Projektledare

Charlotte Skoglund

Andra projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet

Anna Sandgren (Linnéuniversitetets akademiska representant för MIRAI 2.0), Emma Burman och Ann-Charlotte Larsson.

Projektomfattning

2020–2023

Aktuellt