Trädkronor

Nätverk

Vi har många olika nätverk där vi träffar lärare från skolor, elever, familjer och kollegor i olika sammanhang. Det ger oss båda en kompetensutvecklande miljö men även ett erfarenhetsutbyte. Nedan ser du våra nätverk uppdelat per fakultet.

En stor del av våra nätverk finansieras av RUC, regionalt utvecklingscentrum. RUC arbetar tillsammans med huvudmän och yrkesverksamma inom skolväsendet för skolutveckling och fortbildning av lärare och ledare inom skolväsendet.

Ekonomihögskolan

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för teknik

Vill du läsa mer om hur Fakulteten för teknik jobbar med nätverk? Klicka här: Fakulteten för teknik möter skolan

Nätverk hos Fakulteten för teknik