spindelnät

Nätverk

På Linnéuniversitetet finns ett stort antal nätverk där vi samverkar med skolor, näringsliv, andra universitet med mera. Nätverken ger möjlighet för alla parter att utbyta erfarenheter och kompetensutvecklas.

Våra nätverk har olika former och målgrupper, och arbetar på olika sätt.

En stor del av våra nätverk har formen av samarbeten med förskolor och skolor inom många olika ämnesområden. Dessa nätverk hittar du på sidan för skolnätverk.

Vi har även nätverk där vi samverkar med näringsliv, organisationer och/eller andra universitet. Nedan hittar du de nätverk av dessa som har egna webbsidor.