Fakulteten för teknik möter skolan

Välkommen Centrum för matematik, fysik, teknik och informations- och kommunikationsteknik.

Kompetenscentrum ska stimulera till ökat intresse för matematik, fysik, teknik och IKT genom att låta skolor, univeristet, företag och organisationer mötas för erfarnhetsutbyte och kompetensutveckling. Centret utgör därmed en naturlig kontaktpunkt för lärare inom akademin och lärare ute i skolorna. 

Nätverk

Matematik för ämneslärare
Matematik i förskolan genom digitala verktyg
Matematik i kulturmiljö
Matematiklärare
Nätverket för yrkeslärarutbildningen
RUC-IT - lärande, lärare och digital teknik
Speciallärare i matematik
Tekniklärarnätverk - LNUTEK

Nätverket Elektroteknik Linné

Digital kompetensdag 2016

I november 2016 arrangerades för åttonde året i rad i Växjö och Kronoberg konferensen Digitala kompetensdagen. Syftet med konferensen var att ge länets pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg, kunskap och möjligheter till samtal om IT och skolutveckling. Frågorna är högaktuella på grund av förslaget på nationell IT-strategi för skolan och behovet av ett motiverande och effektivt lärande.

Innehåll var skapat utfifrån vad som tilltalar pedagoger, från förskola till universitet, och engagerade flera nationellt uppmärksammade föreläsare. Med utmärkelsen "Årets nätspridare" lyftes den lärare i länet som har förnyat undervisningen. Nytt för 2016 var att bland annat en samtalshörna med intressanta gäster och visning av green screen.

Dagen arrangerades av AV-Media Kronoberg och Regionalt utvecklingscentrum och It-avdelningen vid Linnéuniversitetet.