Fakulteten för teknik möter skolan

Inom Fakulteten för teknik finns det många som på olika sätt arbetar med skolan. Syftet är att stimulera till ökat intresse för matematik, fysik, teknik och IKT genom att låta skolor, universitet, företag och organisationer mötas för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Kompetenscentrum ska stimulera till ökat intresse för matematik, fysik, teknik och IKT genom att låta skolor, univeristet, företag och organisationer mötas för erfarnhetsutbyte och kompetensutveckling. Centret utgör därmed en naturlig kontaktpunkt för lärare inom akademin och lärare ute i skolorna. 

Här samlas allt som Fakulteten för teknik gör tillsammans med skolor. Det kan vara allt från kompetensutveckling, forskning, nätverk, aktiviteter för att stimulera ökat intresse för matematik, fysik, teknik och informations- och kommunikationsteknik. Vi försöker därför skapa ett centrum för skolsamverkan som utgör den naturliga kontaktpunkten för lärare och forskare inom akademin och lärare i skolor.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Fakulteten för teknik erbjuder kompetensutveckling på en rad olika sätt för rektorer, lärare och annan skolpersonal. Det kan vara allt från längre utbildningsprogram till fristående kurser inom det ordinarie utbudet. Så kallad uppdragsutbildning där arbetsgivare eller någon annan part såsom till exempel Skolverket köper skräddarsydda utbildningsinsatser för en specifik målgrupp. Det kan också vara konferenser, mötesplatser eller liknande som syftar till kompetensutveckling.

Läs mer här: Kompetensutveckling för yrkesverksamma

På nedan länk finner du kurser där du kan studera ämneskompetens på distans för eventuell lärarlegitimation. Komplettera eller bredda din kompetens inom matematik-matematikdidaktik och fysik för F-9 samt gymnasieskolan: Ämneskompetens på distans

Forskning

Inom Fakulteten för teknik pågår en hel del forskning med koppling till skolvärlden. Klicka nedan för att läsa mer om respektive område.

Nätverk Fakulteten för teknik