Matematik i förskolan genom digitala verktyg

Nätverket startade 2013 och genomför cirka tre träffar om året. Det övergripande målet är att utveckla arbetet med och kunskaper om matematik i förskolan genom digitala verktyg.

Målet med nätverket matematik i förskolan genom digitala verktyg är både teoretiskt och praktiskt. För att lyckas med detta är nätverket ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och förskolor från fem olika närliggande kommuner. Planeringen av nätverksträffarna utgår ifrån nätverkets mål samt utvärderingar och önskemål från deltagarna.

2017 genomfördes tre träffar i nätverket. På den första presenterades resultat från en studie om programmering i förskolan som genomförts på två av de medverkande förskolorna. På den andra träffen presenterade Birgitta Edvardsson hur hon och hennes kolleger på Pär Lagerqvist förskola har haft Pokemon-Go som utgångspunkt för ett tema med massor av matematikinnehåll. På den tredje träffen gästades nätverket av Susanne Kjällander från Stockholms Universitet som presenterade erfarenheter från studier med fokus på förskolebarn och digitala verktyg. Samtliga träffar innehöll även - som alltid vid våra nätverksträffar – erfarenhetsutbyte där Greenscreen, Osmo, QR-koder och mycket annat spännande diskuterades.

På grund av sjuk föreläsare blev första träffen i nätverket 2018 inte som planerad men väl givande och trevlig! Inledningsvis fokuserades föreslagna revideringen av förskolans läroplan med fokus på matematik och digitala verktyg. Vilket betydelse kommer de föreslagna förändringarna få för förskolans verksamhet? Därefter genomfördes – som alltid vid nätverksträffarna - erfarenhetsutbyte mellan nätverksdeltagarna. Tack för alla goda idéer och all inspiration!

Aktuellt