Matematik i förskolan genom digitala verktyg

Nätverket startade 2013 och genomför cirka tre träffar om året. Det övergripande målet är att utveckla arbetet med och kunskaper om matematik genom digitala verktyg i förskolan.

Målet med nätverket matematik i förskolan genom digitala verktyg är både teoretiskt och praktiskt. För att lyckas med detta är nätverket ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och förskolor från fem olika närliggande kommuner. Planeringen av nätverksträffarna utgår ifrån nätverkets mål samt utvärderingar och önskemål från deltagarna.

2017 har två träffar genomförts i nätverket och en tredje kommer att genomföras 1/12. På årets första träff presenterades resultat från en studie om programmering i förskolan som genomförts på två av de medverkande förskolorna. På den andra träffen presenterade Birgitta Edvardsson hur hon och hennes kolleger på Pär Lagerqvist förskola har haft Pokemon-Go som utgångspunkt för ett tema med massor av matematikinnehåll. Dessutom innehöll träffarna, som alltid vid våra nätverksträffar, erfarenhetsutbyte. Olika erfarenheter om Greenscreen, Osmo, QR-koder och mycket annat spännande har presenterats och diskuterats.