Mot nya höjder

Mot nya höjder har som syfte för att öka intresset hos elever för naturvetenskap, teknik, matematik och digital teknik. Vi behöver fler elever som väljer dessa ämnen i sina studie- och framtida yrkesval för att möta de behov som finns hos näringslivet i Kronoberg. Med hjälp av kreativitet och nyfikenhet har vi tillsammans med tusentals elever och lärare besökt världar fyllda av ljud och rörelse. 

Det hela började i januari 2015 då Christer Fuglesang berättade att han lyckats få Association of Space Explorers årliga konferens till Sverige. Tillsammans med Stockholm och Linköping ville han att Kronoberg skulle vara värdar för astronauterna och deras sällskap under en vecka i september 2015. För oss i Kronoberg var det starten på vad som skulle komma att bli Mot nya höjder.

Tillsammans initierade därför Länsstyrelsen i Kronoberg, Region Kronoberg och Linnéuniversitet ett projekt kallat Mot nya höjder. Vid sidan om att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik var målet att underlätta och skapa förutsättningar för mötet och samarbetet mellan skola och näringsliv.

Mot nya höjder sjösattes i oktober 2014 i samband med Science City i Växjö. Strax därefter släpptes vår allra första utmaning om rymden. Inför 2016 tog ägarna beslut om att fortsätta satsningen Mot nya höjder i ytterligare två år. Nu knöts också GoTech till styrgruppen och projektgruppen, som en fjärde ägare. På så vis blir kopplingen och samarbetet med näringslivet ännu tydligare och starkare.

Sedan starten har Mot nya höjder satt tänderna i en rad olika teman och knutit spännande kontakter med bland andra Tekniska museet och andra nationella aktörer.
- En rymdresa http://motnyahojder.com/skolprojektet/
- Make it happen http://motnyahojder.com/make-it-happen/
- Make it sound http://motnyahojder.com/hosten-2016/
- Make it move http://motnyahojder.com/make-it-move/
- Make it flow http://motnyahojder.com/makeitflow/

För mer uppdaterad information om Mot nya höjder se projektets hemsida: http://motnyahojder.com/

Aktuellt