Nätverk för yrkeslärare

Nätverket för yrkeslärare har funnits sedan 2012 och är en mötesplats där yrkeslärare tillsammans med universitetet kan diskutera frågor som är specifika för gruppen yrkeslärare. Det handlar exempelvis om frågor som kan kopplas till tyst kunskap, yrkeskunnande och hur detta kan synliggöras och hanteras i mötet mellan lärare och elev. Dessutom fungerar nätverket som en kontaktyta som universitetet kan använda i forskningsändamål.

Referensgrupp

Referensgruppen för nätverk för yrkeslärare har möte en gång per termin och består av verksamma yrkeslärare från olika yrkesprogram och av en rektor från en skola med företrädesvis yrkesprogram. Nätverksledarna vid Lnu leder arbetet. Syftet med gruppen är att föra en dialog om vilka områden som är aktuella för yrkeslärare utifrån såväl yrkeslärarens vardag som från aktiviteter genomförda av nätverket. Referensgruppen synliggör nätverket och medverkar också till att hitta lämpliga informationskanaler för nätverkets aktiviteter.

Yrkeslärarkonferens

Årligen sedan 2012 arrangeras under november månad en konferens om för yrkeslärare aktuella frågor. Referensgruppen följer upp konferensens innehåll och form utifrån konferensdeltagarnas utvärderingar och föreslår innehåll för kommande konferens. Hittillsvarande konferenser har haft följande teman:

  • Bedömning i yrkesämnen
  • Särskilda insatser för yrkeselever
  • Gymnasiearbetet – ett samarbete mellan skola och bransch
  • Yrkesutbildning i förändring – en mötesplats för skola och bransch
  • Yrkeselever i gränslandet

2018 års konferens äger rum den 15 november. Beslut om tema tas av referensgruppen under maj månad.

Enligt Q-Park kommer inga kontroller att göras under torsdagen 15 november, så parkeringsavgift behöver INTE betalas under dagen för yrkeslärarkonferensen.