tjej som tittar i VR-kartong för mobil

Fakulteten för teknik möter skolan

Vid fakulteten för teknik finns det många som på olika sätt arbetar med skolan. Syftet är att stimulera till ökat intresse för matematik, fysik, teknik och IKT genom att låta skolor, universitet, företag och organisationer mötas för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Kompetenscentrum ska stimulera till ökat intresse för matematik, fysik, teknik och IKT genom att låta skolor, universitet, företag och organisationer mötas för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Centret utgör därmed en naturlig kontaktpunkt för lärare inom akademin och lärare ute i skolorna. 

Här samlas allt som fakulteten för teknik gör tillsammans med skolor. Det kan vara allt från kompetensutveckling, forskning, nätverk, aktiviteter för att stimulera ökat intresse för matematik, fysik, teknik och informations- och kommunikationsteknik. Vi försöker därför skapa ett centrum för skolsamverkan som utgör den naturliga kontaktpunkten för lärare och forskare inom akademin och lärare i skolor.

Kompetensutveckling för skolpersonal

Fakulteten för teknik erbjuder kompetensutveckling på en rad olika sätt för lärare, rektorer och annan skolpersonal.

Kurser sommar 2020

Kurser höst 2020

Ämneskompetens på distans

Via länken nedan hittar du kurser där du kan studera ämneskompetens på distans för eventuell lärarlegitimation. Komplettera eller bredda din kompetens inom matematik, matematikdidaktik och fysik för F-9 samt gymnasieskolan: Ämneskompetens på distans.

Nätverk tillsammans med skolor

Konferenser för skolpersonal

För elever och lärare

Forskning

Inom Fakulteten för teknik pågår en hel del forskning med koppling till skolvärlden. Klicka nedan för att läsa mer om respektive område.