personer utomhus

Data & Analys Linné

Nätverket Data & Analys Linné är ett kompetensnätverk som syftar till att vidareutveckla deltagarnas kompetens inom AI, Data & Analys och datadriven utveckling, möjliggöra samarbete, dela erfarenheter och skapa nya kontakter med likasinnade i Linnéregionen.

Alla verksamheter samlar i någon mån in data, vissa är duktiga på att ta hand om den, analysera den och använder den i sin verksamhet, vidareutveckling av produkter och tjänster medan andra står i startgroparna.

Vad menar vi med data och analys?

 Nätverket har valt att ha en bred definition av vad data och analys är och kommer under våra träffar att röra oss mellan olika områden och utmaningar kopplat till AI, data och analys:

 • Organisation och skalbarhet
 • Data governance & compliance
 • Data infrastruktur & arkitektur
 • Dataanalys & insikter.

Nätverkets fokus, teman för träffarna och erfarenhetsutbyten bestäms av nätverket själva, för att vara så aktuellt och behovsstyrt som möjligt.

Mötesformer och frekvens

Nätverket träffas 3-4 gånger per år, varav minst två träffar är fysiska. Träffarna sker hos medlemmarna med ett rullande värdskap. Mellan träffarna kan medlemmarna hålla kontakten via nätverkets Teamsyta.

Erfarenhetsutbyte och nätverkande

Syftet med nätverket är att samla människor som är intresserade av och på olika sätt arbetar med data och analys för att inspireras, dela erfarenheter och kunskaper, lära nytt, lära av varandra och inte minst träffa nya människor. De nya kontakterna kan leda till att vi fördjupar samarbetet i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt för att ytterligare stärka kunskapen, men det primära syftet är inte att sälja. Vi vill uppnå en inkluderande och öppen atmosfär där alla är beredda att dela med sig och lära av varandra.

Vilka är med?

 Nätverket koordineras av Linnéuniversitetet och spetsforskningsmiljön Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) i nära samverkan med Fortnox, Region Kalmar län, Sigma Technology och Volvo CE.

Bland medlemmarna finns:

 • Biometria
 • Chaos out of order
 • Combitech
 • Dizparc
 • Fellowmind
 • Forefront
 • Fortnox
 • HRM Software
 • Insity AB
 • IST Group
 • Kalmar Energi
 • Kalmar kommun
 • Kvadrat
 • Linnéuniversitetet
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Sigma Technology
 • Sigma Technology Insight Solutions AB
 • Södra skogsägarna
 • Volvo CE
 • Voxcompanion
 • Växjö Energi
 • Växjö kommun
 • Wexnet

Vill du också bli en del av nätverket?

Det kostar inget att delta i nätverket, du bidrar med din tid, kunskap, erfarenheter och engagemang, kanske kan tänka du och din organisation tänka sig att stå värd för någon träff.

Anmälan till nätverket

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev inom digitalisering och IT?

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.