digitala redskap i skolan

Digitala kompetensdagen

Digitala kompetensdagen har blivit en höjdpunkt under höstlovet för allt mellan förskola och universitet. Syftet är att ge pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg, kunskap och möjlighet till samtal om IT och skolutveckling. Frågorna är högaktuella på grund av förslaget på nationell IT-strategi för skolan och behovet av ett motiverande och effektivt lärande.

Sedan 2013 har nätverket RUC-IT vid Linnéuniversitetet och AV-media Kronoberg arrangerat den så kallade Digitala kompetensdagen tillsammans för pedagoger och skolledare. Innehållet är designat för att tilltala alla pedagoger, från förskola till universitet och har engagerat flera nationellt uppmärksammade föreläsare genom åren. 2017 deltog ca 700 besökare och högaktuella frågor såsom regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet diskuterades. 

Digitala kompetensdagen den 2 november 2021 blir en hybrid mellan digital och fysisk konferens.

Programmet planeras bli färdigt senast i sommar och anmälan hoppas vi kan öppna strax därefter. 

 

Tidigare event