två pojkar som tittar på en surfplatta

Digitala verktyg som del av yngre barns livsvärld och lärande

Detta nätverk är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och yrkesverksamma från förskolor, fritidshem och grundskolor F-3 i närliggande kommuner. Målet med nätverket är att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg, både teoretiskt och praktiskt.

Nätverket Digitala verktyg som del av yngre barns livsvärld och lärande startade 2023. Målet med nätverket är att utveckla undervisningen i förskola, fritidshem och grundskola F–3 med stöd av digitala verktyg, både teoretiskt och praktiskt.

I nätverket lyfts vikten av att undervisningen utgår från yngre barns livsvärldar, erfarenheter, intressen och behov. För att lyckas med detta är nätverket ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och yrkesverksamma från förskolor, fritidshem och grundskolor F–3 i närliggande kommuner. Planeringen av nätverksträffarna utgår från nätverkets mål samt utvärdering och önskemål från deltagarna.

Kommande träffar

Samtliga träffar

För att få mer information om de träffar som redan har varit (program, referat, presentationer erc), klicka på respektive träff.

Styrgrupp