personer från EA Sydost framför personer från EA Sydost framför Universitetsbiblioteket i Växjö

EA Sydost

Nätverket EA Sydost är ett kompetensnätverk som syftar att vidareutveckla deltagarnas kompetens inom EA- och IT-arkitektur, möjliggöra samarbete, dela erfarenheter och skapa ett nätverk av likasinnade.

Vad menar vi med EA och IT arkitektur?

 • EA (Enterprise-arkitektur) är ett modellbaserat angreppssätt för att hantera kopplingen mellan affären och dess stödjande informationssystem. Därigenom kan man uppnå standardisering, enhetlighet och öka den viktiga kopplingen mellan affärsprocesser, organisation och IT-system (KTH)
 • IT-arkitektur är förmågan att designa och leverera värdefulla teknikstrategier (IASA Sweden 2012)

Erfarenhetsutbyte och nätverkande

Nätverket EA Sydost har som mål att genomför två möten om året. Andra aktiviteter genomförs efter behov och möjlighet. Dessa kan initieras från alla deltagare i nätverket. Mellan mötena hålls dialogen igång via Teams och alla medlemmar får tillgång till nätverkets teamsyta.

Bland medlemmarna finns bland andra

 • Atea
 • Combitech
 • E-hälsomyndigheten
 • Fortnox
 • HRM Software
 • IST
 • Kalmar Kommun
 • Linnéuniversitetet
 • Region Blekinge
 • Region Kalmar
 • Region Kronoberg
 • Saab
 • Södra Skogsägarna
 • TietoEvry
 • Veab
 • Växjö Kommun
 • Wexnet

Alla arkitektur-intresserade inom sydöstra Sverige är välkomna!