workshop

Kompetenssamverkan IT

Kompetenssamverkan IT är ett nätverk/gruppering bestående av arbetsgivare från både privat och offentlig sektor, utbildningsanordnare (gymnasium, YH, universitetet samt arbetsmarknadsutbildningar), arbetsförmedlingen, bemanningsföretag med flera.

Målen för Kompetenssamverkan ITs arbete är dels att den digitala sektorn får god tillgång till den arbetskraft som efterfrågas. Dels att regionen Kalmar/Kronoberg har en effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot arbetslivets kompetensbehov. Kompetenssamverkan IT är uppdelad i två noder då arbetet med utbildning och kompetensförsörjning till stor del behöver en lokal förankring för att skapa engagemang hos företag och organisationer. Kompetenssamverkan har funnits sedan 2013 och arbetar agilt utifrån deltagarnas behov och intressen. Nätverket träffas 3-4 gånger per år och nod. 

Nätverket är öppet för alla som är intresserade, kontakta Diana Unander, diana.unander@lnu.se för mer information.

Återkommande aktiviteter

Återkommande aktiviteter som de engagerade i Kompetenssamverkan IT arbetat med är:

  • Karriärdag Teknik är en karriärdag/exjobbsmässa där studenter förbereds för steget från utbildning till arbetsliv. Studenter får möjlighet att träffa företag och organisationer för exjobb, praktik eller annan studierelaterad samverkan. 
  • Stora IT-kompetenspriset är ett pris som delats ut till företag som arbetat aktivt med samverkan med utbildningsanordnare och satsar på kompetensutveckling av egen personal. För mer information om Stor IT-kompetenspriset se här
  • Stärkt samverkan mellan utbildningsanordnare för att skapa ett utbildningslandskap med kompletterande utbildningar snarare än konkurrerande. Samarbeten mellan utbildningar på olika nivåer för att t.ex. minska trösklarna för övergång mellan gymnasium och universitet
  • Utveckling av utbildningar engagerade företag ger feedback på utbildningar, hjälper till med input för nya utbildningar och diskuterar framtida kompetensbehov. Istället för att skapa separata programråd så kan den här grupperingen nyttjas för ett flertal utbildningar.