Digitaliserad modell av växthus

Lnu-Makerspace

I detta nätverk möts lärare, studenter från lärarutbildningen och blivande ingenjörer för att inspirera varandra till mer kunskap i teknik med kreativt och digitalt material.

Vi träffas i en Makerspace-miljö, alltså i en kreativ miljö där kunskap, verktyg och idéer sammanfogas med didaktisk förankring. Denna mötesplats ger möjligheter till erfarenhetsutbyte genom diskussioner om kopplingen mellan yrkesliv, undervisning och aktuell forskning.

Just nu pågår ett projekt där våra växthusmodeller från lärarutbildningen skalats upp i verklig storlek för att möta autentiska behov för ingenjörsstudenter. Projektet är fakultetsövergripande och genomförs tillsammans med institutionen för design.

Medverkan i evenemang

Nätverksledarna har deltagit i ett flertal öppna hus för att visa hur man kan arbeta med teknik i en annorlunda miljö (Makerspace). Detta har bidragit till samarbeten mellan Makerspace och projekten Mattefredag och Teknikåttan, men även med avdelningen för elektroteknik vid Linnéuniversitetet.

Vid de öppna hus av olika former där vi deltagit har vi haft olika teman i vårt Lnu-Makerspace. Några exempel är kodning, 3D-skrivare, slutna kretsar, katapulter, smarta hem och nu senast växthusmodeller.

Våra utvecklingsarbeten har bidragit till forskningsidéer för såväl studerande på magister- och masternivå som doktorander inom teknikdidaktik vid universitetet.

Mer information

Aktuellt