Digitaliserad modell av växthus

Lnu-Makerspace

I nätverket möts lärare och lärarstudenter för att inspirera varandra till att undervisa i teknik med kreativt och digitalt material. Tillsammans med lärarutbildare utvecklas undervisningsmaterial som följer läroplanen i teknik.

Vi träffas i en Makerspace miljö, alltså i en kreativ miljö där kunskap, verktyg och idéer sammanfogas med didaktisk förankring. Mötesplatsen ger möjligheter till erfarenhetsutbyte genom diskussioner av kopplingen mellan undervisning, läroplan och aktuell forskning.

Medverkan i evenemang
Nätverksledarna har deltagit i en del öppna hus för att  visa hur man kan arbeta med teknik i en annorlunda miljö (Makerspace). Detta har bidragit till samarbeten mellan Makerspace och projekten Mattefredag och Teknikåttan, men även med avdelningen för elektroteknik vid Linnéuniversitetet.

Vid de ”öppna hus” av olika former där vi deltagit har vi haft olika teman i vårt Lnu-Makerspace, såsom kodning, 3D-skrivare, slutna kretsar, katapulter, smarta hem och nu senast växthusmodeller. 

Våra utvecklingsarbeten har bidragit till forskningsidéer för såväl studerande på magister- och masternivå som doktorander inom teknikdidaktik vid universitetet.

Mer information

Aktuellt