skiss över smart hem

Lnu-Makerspace

Syftet med nätverket Lnu-Makerspace är att lärare inspireras till att undervisa i teknik med kreativt och digitalt material. Lnu-Makerspace är en del av Linnéuniversitetets satsning inom skolsamverkan som bland annat binder samman matematik, teknik och datavetenskap.

Digitaliseringen har tagit en allt större plats i kursplanerna i teknik. Verksamma lärare har uttryckt en önskan till oss om att bli hjälpta att möta dessa förändringar.

Nätverkets syfte är att lärare inspireras till att undervisa i teknik med kreativt och digitalt material. Vi bidrar med en koppling till läroplanerna med en tydlig didaktisk förankring. Vi gör detta i en Makerspace miljö, alltså i en kreativ miljö där kunskap, verktyg och idéer smälter samman. Här sker skapandet i gränslandet mellan teknik, konst, matematik och slöjd. Målgrupperna är i huvudsak lärare men även skolungdomar i åk 1-9.

Satsning på skolsamverkan

Lnu-Makerspace är en del av Linnéuniversitetets satsning inom skolsamverkan som bland annat sammanbinder matematik, teknik och datavetenskap. Bakom satsningen står fakulteten för teknik och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Linnéuniversitetet.

Nätverket samarbetar med projekten Mattefredag och Teknikåttan, men även med avdelningen för elektroteknik vid Linnéuniversitetet. Detta är ett led i att visa på kopplingen mellan våra ämnen i ett STEAM-samarbete (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

Medverkan i evenemang

Vid de ”öppna hus” av olika former där vi deltagit har vi haft olika teman i vårt Lnu-Makerspace, såsom kodning, 3D-skrivare, slutna kretsar, katapulter och nu senast smarta hem. Nätverket deltar årligen vid dessa evenemang, men på uppdrag kan skolor även få möjlighet till besök av Lnu-Makerspace för lärarfortbildning eller annat enligt överenskommelse.

Alla våra samarbeten har bidragit till forskningsidéer för såväl studerande på magister- och masternivå som doktorander inom teknikdidaktik vid universitetet.

Aktuellt