elever som experimenterar

Maker tour – Mot nya höjder

Maker tour – Mot nya höjder är ett utbildningskoncept som gör det enkelt för lärare i grund- och gymnasieskolan att öka sina elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Konceptet grundades 2014 i Kronobergs län och finns sedan 2018 även i Gävleborgs och Gotlands län samt Eskilstuna kommun.

Maker tour – Mot nya höjder vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Varför tycker vi att det är så viktigt? Det grundläggande skälet är att arbetsmarknaden i framtiden kommer att ha ett stort behov av dessa kompetenser. Maker tour – Mot nya höjder blir då ett sätt att säkra framtidens kompetensförsörjning. En annan hjärtefråga är att vi vill bygga nya broar mellan skolan och näringslivet.

Vad innehåller utbildningskonceptet?

Konceptet innebär att elever gör utmaningar (som Linnéuniversitetet tar fram) inom naturvetenskap, teknik och matematik och får belöningar för sitt arbete. Skolorna får dessutom besök av en rosa maker-buss som utbildar både elever och lärare i programmering och teknikutveckling – allt helt kostnadsfritt.

Tusentals elever har redan testat konceptet som fokuserar på både elevernas och lärarnas kreativitet, mod och nyfikenhet.

Vilka står bakom Maker tour – Mot nya höjder?

Vi är många som står bakom Maker tour – Mot nya höjder. Konceptet finansieras av Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Tillväxtverket.

Läs mer om Maker tour – Mot nya höjder på www.motnyahojder.com.

Aktuellt