barn med en surfplatta

Matematik i förskolan genom digitala verktyg

Nätverket matematik i förskolan genom digitala verktyg startade 2013. Målet med nätverket är att utveckla matematikundervisning i förskolan med stöd av digitala verktyg både teoretiskt och praktiskt. För att lyckas med detta är nätverket ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och verksamma förskollärare från förskolor i närliggande kommuner. Planeringen av nätverksträffarna utgår ifrån nätverkets mål samt utvärderingar och önskemål från deltagarna.

2017 genomfördes tre träffar i nätverket. På den första presenterades resultat från en studie om programmering i förskolan som genomförts på två av förskolorna i nätverket. På den andra träffen presenterade Birgitta Edvardsson hur hon och hennes kolleger på Pär Lagerqvist förskola i Växjö har haft Pokemon-Go som utgångspunkt för ett tema med massor av matematikinnehåll. På den tredje träffen gästades nätverket av Susanne Kjällander från Stockholms Universitet som presenterade erfarenheter från studier med fokus på förskolebarn och digitala verktyg.

Även 2018 har tre träffar genomförts. Vid första träffen fokuserades den föreslagna (och nu beslutade) revideringen av förskolans läroplan med fokus på matematik och digitala verktyg. Vid den andra träffen gästades nätverket av Anna Prissberg från AV-Media som visade exempel på och problematiserade programmering i förskolan. På den tredje träffen fokuserades aritmetik där Camilla Björklund från Göteborgs Universitet presenterade erfarenheter från forskningsprojektet – FASETT. Nätverksträffen avslutades med en bokrelease Matematikundervisning i Förskolan – Att se världen i ljuset av matematik.

Samtliga träffar i nätverket innehåller också erfarenhetsutbyte där Greenscreen, Osmo, QR-koder och mycket annat spännande diskuteras utifrån nätverksdeltagarnas erfarenheter.

Vid första nätverksträffen 2019 gästades nätverket av Betty Tärning från Lunds universitet som presenterade sin forskning om teachable agents och feedback i digitala programvaror. Vid den andra nätverksträffen 17/5 diskuterades gemensamt lästa texter från den nya boken Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund.

Aktuellt