Natur

Matematik i kulturmiljö

Nätverket matematik i kulturmiljö samarbetar med skolor i regionen för att göra matematiken levande. Detta görs genom att hitta anknytning till våra gemensamma kulturarv både historiskt och i vardagen.

Målet med nätverket är att ge skolmatematiken ett sammanhang utifrån ett samhälleliga perspektiv där vikten av ämnesförståelse står i fokus. För att synliggöra matematikens roll och relevans i samhället eftersträvar vi ett nära samarbete med övriga samhällsaktörer. Vid dessa träffar kan vi (lärare, forskare & samhällsaktörer) tillsammans matematisera olika arbetsprocesser och problemformuleringar. Utifrån detta rustas lärare med verktyg för att förbereda eleverna att möta de utmaningar som ställs av ett föränderligt samhälle.

I nätverket har vi en bredare syn på kultur och riktar oss till alla aktörer (näringsliv) som har betydande påverkan på vår samtida och framtida kultur. Vi har ett samarbete med Kalmar länsmuseet där vi har möjligheten att arbeta med matematik i närmiljö utifrån ett historiskt perspektiv. I samarbetet ingår internationella parter från universitet och skolor som bidrag med ett internationellt perspektiv till lärande.