Klurig övning i matematik

Matematik i kulturmiljö

Nätverket matematik i kulturmiljö samarbetar med skolor i regionen för att göra matematiken levande. Detta görs genom att hitta anknytning till våra gemensamma kulturarv både historiskt och i vardagen.

Målet med nätverket är att ge skolmatematiken ett sammanhang utifrån ett samhälleliga perspektiv där vikten av ämnesförståelse står i fokus. För att synliggöra matematikens roll och relevans i samhället eftersträvar vi ett nära samarbete med övriga samhällsaktörer. Vid dessa träffar kan vi (lärare, forskare & samhällsaktörer) tillsammans matematisera olika arbetsprocesser och problemformuleringar. Utifrån detta rustas lärare med verktyg för att förbereda eleverna att möta de utmaningar som ställs av ett föränderligt samhälle.

I nätverket har vi en bredare syn på kultur och riktar oss till alla aktörer (näringsliv) som har betydande påverkan på vår samtida och framtida kultur. Vi har ett samarbete med Kalmar länsmuseet där vi har möjligheten att arbeta med matematik i närmiljö utifrån ett historiskt perspektiv. I samarbetet ingår internationella parter från universitet och skolor som bidrag med ett internationellt perspektiv till lärande.

Kommande träffar

Som ni redan vet, gick det inte att genomföra förra årets (2019) sista nätverksaktivitet på grund av sjukdom. Vi återkommer med information om hur vi kan ta igen detta.

2020 har vi planerat följande träffar:

  • Augusti/september (tidigare planerat för 15 april men uppskjutet på grund av Covid-19). Vi har bjudit in Johan Hagelbäck, Fortnox, som kommer att prata om AI. Hur vi ska tänka om det i dag och förbereda oss för framtiden.
  • 7 oktober kommer Helena Wallberg, gymnasielärare och specialpedagog med särskilt intresse för bedömning och inkluderande undervisning samt lektionsdesign. Hon kommer att ta upp frågor som rör hur man kan utforma lektioner som i största möjliga mån förebygger att du som lärare behöver sätta in individuella stödinsatser för olika elever. Under denna nätverksträff får du lära dig principerna om en universell design som möter alla elever i gruppen, oavsett nivå och förutsättningar. Vi fokuserar på både allmänna principer för lektionsdesign och specifika lösningar för matematikundervisningen.

Mer information om träffarna kommer att läggas ut när tiden närmar sig.