diskussioner

Nätverket för lärare i matematik

Nätverket för lärare i matematik har funnits sedan 2007. I nätverket träffas matematikutvecklare, förstelärare i matematik och matematikhandledare från flera olika kommuner. Syftet med nätverket är att sprida goda exempel, lyssna till föreläsningar samt ta del av forskningsresultat. Innehållet i träffarna planeras gemensamt i nätverket.