elever som ta en bild

Nätverk för lärare i naturvetenskap -NOT-nätet

Nätverket är en resurs för lärare som arbetar med naturvetenskap och organiseras av Fakulteten för teknik (FTK) vid Linnéuniversitetet.

Nätverk för lärare i naturvetenskap -NOT-nätet- anordnar lärarträffar två gånger per termin och behandlar undervisning i naturvetenskapliga ämnen och teknik i samverkan. Målgruppen är lärare på alla nivåer inom skolväsendet med intresse för utveckling av undervisning, men vissa träffar kan ha inriktning mot lärare i avgränsade åldersgrupper.

Lärarträffarnas innehåll försöker fokusera aktuella företeelser och ge inspiration till undervisning med fokus på naturvetenskap och teknik, både på ett teoretiskt och ett praktiskt sätt. Det ges också möjlighet till värdefulla utbyten av erfarenheter lärare emellan.

Inom nätverket sker samarbeten med flera organisationer och företag inom landet, men också internationella samarbeten.

För den som inte vill resa erbjuds, i de flesta fall, också möjlighet att delta på distans.