Nätverk för lärare i teknik

Nätverk för lärare i teknik

I nätverket möts vi som är förstelärare, lektor, teknikutvecklare, handledare eller har annat ansvar och intresse för teknik.

Vi vänder oss till er som är verksamma från förskola till gymnasiet. Målet med nätverket är att utveckla undervisning, både teoretiskt och praktiskt.

Nätverket syftar till ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och yrkesverksamma från förskolor, fritidshem och grundskolor till gymnasiet kring Växjö och närliggande regioner. Planeringen av nätverksträffarna utgår från nätverkets mål samt utvärdering och önskemål från deltagarna.

Vi lär av varandra!

Läs mer om nätverkets träff som genomfördes den 22 mars