Spelpjäser

Nätverk för matematik i förskoleklass

Nätverket för matematik i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt utgår från ett praktiknära forskningsprojekt. Projektet har matematikundervisning i förskoleklass med en utgångspunkt i problemlösning. Samtliga deltagare i nätverket har deltagit i forskningsprojektet eller läst kursen Matematik i förskoleklass – med utgångspunkt i problemlösning och entreprenöriella förmågor som utvecklats utifrån studiens resultat.

Nätverket träffas en gång per termin. Inför träffarna genomför deltagarna problemlösningsaktiviteter i sina förskoleklasser. Dessa utgör sedan utgångspunkten för gemensamma diskussioner vid träffarna. Dessutom bjuds olika föreläsare in. Hösten 2018 lyssnade Nätverket till Görel Sterner från NCM och våren 2019 till Emma Ek från Mörbylånga kommun. Hösten 2021 träffas vi den 27 september för erfarenhetsutbyte och workshops.