Elevarbete

Nätverk för yrkeslärare

Nätverket för yrkeslärare har funnits sedan 2012 och är en mötesplats där yrkeslärare tillsammans med universitetet kan diskutera frågor som är specifika för gruppen yrkeslärare. Det handlar exempelvis om frågor som kan kopplas till tyst kunskap, yrkeskunnande och hur detta kan synliggöras och hanteras i mötet mellan lärare och elev. Dessutom fungerar nätverket som en kontaktyta som universitetet kan använda i forskningsändamål.

Referensgrupp

Referensgruppen för nätverk för yrkeslärare har möte en gång per termin och består av verksamma yrkeslärare från olika yrkesprogram och av en rektor från en skola med företrädesvis yrkesprogram. Nätverksledarna vid Lnu leder arbetet. Syftet med gruppen är att föra en dialog om vilka områden som är aktuella för yrkeslärare utifrån såväl yrkeslärarens vardag som från aktiviteter genomförda av nätverket. Referensgruppen synliggör nätverket och medverkar också till att hitta lämpliga informationskanaler för nätverkets aktiviteter.

Yrkeslärarkonferens

Årligen sedan 2012 arrangeras under november månad en konferens om för yrkeslärare aktuella frågor. Referensgruppen följer upp konferensens innehåll och form utifrån konferensdeltagarnas utvärderingar och föreslår innehåll för kommande konferens. Hittillsvarande konferenser har haft följande teman:

  • Bedömning i yrkesämnen
  • Särskilda insatser för yrkeselever
  • Gymnasiearbetet – ett samarbete mellan skola och bransch
  • Yrkesutbildning i förändring – en mötesplats för skola och bransch
  • Yrkeselever i gränslandet
  • Elevers språkutveckling i yrkesämnen
  • Yrkesstolthet

2020 års konferens äger rum den 10 november och har temat "Hålla sig uppdaterad inom grundyrket".
Läs mer om årets konferens

Välkommen önskar
Nätverk för yrkeslärare genom Viktoria Grahn Johansson och Anders Ingwald.

APL-utvecklarutbildning

Under höstterminen 2020 erbjuder Linnéuniversitetet i samarbete med Skolverket den uppskattade APL-utvecklarutbildningen för yrkeslärare och APL-ansvariga för sista gången. Med start 2021 kommer utbildningen att utformas på andra sätt via Skolverket.

Under utbildningen får du bland annat möjlighet att skapa hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skolan och arbetsplatser. Du får också arbeta med planering, genomförande och uppföljning av elevers kunskapsutveckling under APL.

Fem kursdagar genomförs på plats på Linnéuniversitetet campus Växjö. Utöver dessa dagar förekommer arbete med att läsa litteratur, genomföra uppgifter samt följa vad som händer i det digitala klassrummet.

Tidigare sökande som ej fått plats ska ha förtur till utbildningarna. Rektor kan ansöka för två lärare, företrädesvis från olika program. Fler från samma skola kan antas i mån av plats för att fylla utbildningarna efter anmälningstidens utgång.

Information om ansökan
Ansökan sker via ansökningsblankett, som finns via Linnéuniversitetets länk nedan. Tänk på få ett intygande av rektor och i samband med detta visa utbildningsplanen för honom/henne. Först till kvarn!

Ansökan skickas till: ykt.tek@lnu.se.
Ansök senast den 1 september 2020.

Läs mer om utbildningen vid Linnéuniversitetet
Läs mer om APL-utvecklarutbildning på Skolverkets webbplats