Skapande inom Mot nya höjder

Nätverket Linné mot nya höjder

Nätverket är en resurs för lärare som arbetar med naturvetenskap och teknik.

Nätverket anordnar lärarträffar cirka två gånger per termin med innehåll såsom temasamtal, studiebesök och föreläsningar – alltid utifrån olika perspektiv på undervisning i naturvetenskap och teknik.

Nätverket organiseras av fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Läs mer om nästa träff som äger rum online den 6 maj.