Skapande inom Mot nya höjder

Nätverket Linné mot nya höjder

Nätverket är en resurs för lärare som arbetar med naturvetenskap och teknik.

Nätverket har tidigare benämnts Lnu-Tek, men bytte under våren 2018 namn till Linné mot nya höjder. Flera av de aktiva nätverksdeltagarna är engagerade i undervisningskonceptet Maker tour – Mot nya höjder, men det är inget krav för deltagande.

Nätverket anordnar lärarträffar cirka två gånger per termin med innehåll såsom temasamtal, studiebesök och föreläsningar – alltid utifrån olika perspektiv på undervisning i naturvetenskap och teknik.

Nätverket organiseras av fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Läs mer om nästa träff som äger rum den 6 februari på campus Växjö.