speciellt kretskort inkopplat i bärbar dator, hand som skriver

RUC-IT

RUC-IT är Linnéuniversitetets nätverk för dig som är intresserad av digitalisering i skola, undervisning och lärande. Du kan vara exempelvis lärare, IKT-pedagog eller skolledare, men även bibliotekarie eller annan skolpersonal. Nätverket syftar till att utbyta erfarenheter mellan forskare och skolpersonal i “Linnéregionen”.

Som nätverksdeltagare får du möjlighet att delta i workshopar, seminarier och  föreläsningar där digitalisering i skolan är i fokus. Nätverket samarbetar med forskargrupperna Computional Thinking and Coding Skills in Schools (CoCoS) och EdTechLnu vid Linnéuniversitetet, samt med kunskapsmiljön Digitala transformationer. 

RUC-IT arrangerar varje år Digitala kompetensdagen tillsammans med Region Kronoberg. Syftet med denna konferens är att ge pedagoger och skolledare nya idéer, nya verktyg, ny kunskap och möjlighet till samtal om IT och skolutveckling.

Vill du vara med i nätverket RUC-IT och få information om nätverkets aktiviteter? Anmäl dig här!

Aktuellt

Utbildning

Digitalisering i skolan ­– lärare, 2ME120, 7,5 högskolepoäng