speciellt kretskort inkopplat i bärbar dator, hand som skriver

RUC-IT

RUC-IT är Linnéuniversitetets nätverk för dig som är intresserad av digitalisering i skola, undervisning och lärande. Du kan vara exempelvis lärare, IKT-pedagog eller skolledare, men även bibliotekarie eller annan skolpersonal. Nätverket syftar till att utbyta erfarenheter mellan forskare och skolpersonal i “Linnéregionen”.

Som nätverksdeltagare får du möjlighet att delta i workshops,seminarier och  föreläsningar där digitalisering i skolan är i fokus. Nätverket samarbetar med forskargrupperna CoCoS (Computional Thinking and Coding Skills in Schools) och Edtech vid Linnéuniversitetet samt med kunskapsmiljön Digitala transformationer. 

RUC-IT arrangerar varje år Digitala kompetensdagen tillsammans med Region Kronoberg. Syftet med denna konferens är att ge pedagoger och skolledare nya idéer, nya verktyg, ny kunskap och möjlighet till samtal om IT och skolutveckling.

Vill du vara med i nätverket RUC-IT och få information om nätverkets aktiviteter? Anmäl dig här!

 

Kurser och program:

2ME120 - Digitalisering i skolan ­lärare, 7,5 högskolepoäng. 

Öppna föreläsningar hösten 2019

Institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet har under lång tid bedrivit forskning inom lärandeteknologier och erbjudit ett antal fristående kurser på temat IT och lärande i Växjö. Kurserna är i första hand riktade mot verksamma lärare, IKT-pedagoger och skolbibliotekarier. Med start under 2020 lanserar vi en serie nya kurser på temat Digitalisering i skolan, med ett antal specialinriktningar för bland annat skolledare och förvaltningspersonal.

I samband med en av kurserna ovan, IKT och lärande – digital kompetens och pedagogiska verktyg (1ME118), samarbetar nätverket RUC-IT med Susanna Nordmark och Sadaf Salavati, båda doktorer i data- och informationsvetenskap, som är ansvariga för såväl denna kurs som det nya kurspaketet.

Inom ramen för detta samarbete bjuder vi nu in regionens verksamma lärare, skolledare, IKT-pedagoger, skolbibliotekarier och förvaltningspersonal till ett antal öppna föreläsningar, samt ett kursavslutningsevent med keynotes, studentpresentationer och föreläsningar.

För att läsa mer om träffarna och anmäla dig, klicka på respektive föreläsning nedan. Du kan delta i hela serien eller bara i enskilda träffar. Observera att antalet platser är begränsat!