pyssel

Speciallärare i matematik

Nätverket för speciallärare i matematik startade hösten 2012 som en alumniverksamhet för verksamma speciallärare som läst sin utbildning vid Linnéuniversitetet. Det har sedan dess växt till att omfatta alla utbildade speciallärare i regionen.

Intentionen är att nätverket ska engagera speciallärare i matematik i regionen, för att på så sätt skapa kontaktytor mellan kommuner samt mellan kommuner och Linnéuniversitetet i specialpedagogiska frågor i matematik.

Vi har träffar en till två gånger per termin, där vi diskuterar utvecklingsarbete i matematik ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt reflekterar kring och stödjer varandra i arbetet med särskilda utbildningsbehov i matematik. Vid träffarna får vi möjlighet att lyssna på intressanta föreläsningar och ta del av aktuell forskning inom matematikdidaktik, men även stor möjlighet för erfarenhetsutbyte.

Nätverket är en plattform för att inspirera och delge varandra idéer och tankar, för att utveckla det specialpedagogiska arbetet i matematik i regionen och kunna koppla det till aktuell forskning i matematikdidaktik. I nuläget krävs att man är utbildad speciallärare i matematik (med den nya utbildningen som infördes i Sverige 2008) för att få vara med i nätverket.

För mer information om nätverket är du välkommen att kontakta Susanne Erlandsson

Vill du vara med i vår nätverksgrupp på Facebook? Klicka här: Nätverk för speciallärare i matematik vid LNU