personer skymtar i skogen

Projekt: Universitetsskogen på Farstorps gård

Visste du att det finns en skog full av lärmiljöer mitt i Småland? Under ett par års tid har Linnéuniversitetet skapat och testat ytor i skogen där studenter och andra kan få förståelse för och insikter i det skogliga ekosystemet. Här går det också att träna på att mäta och sköta skog.

Fakta om projektet

Projektledare
Cecilia Malmqvist
Övriga projektmedlemmar
Claes-Göran Alriksson, Johan Lindeberg, Nina Albrecht, Rikard Jakobsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Stiftelsen Seydlitz MP bolagen
Finansiär
Stiftelsen Seydlitz MP bolagen
Tidsplan
2018–2020
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Projektet genomförs av institutionen för skog och träteknik med stöd från Stiftelsen Seydlitz MP bolagen. Fastigheten är belägen två mil sydost om Vetlanda. Under projektets två första år har ca 450 studenter besökt och provat olika moment i skogen. Förutom slingor och övningspunkter finns en skogsamfiteater med plats för 50 personer. Universitetsskogen med tillhörande material har skapats med utgångpunkt i våra utbildningars behov, men lärresurserna nedan går även att använda på egen hand.

skogsamfiteater
Skogsamfiteatern - en del av Universitetsskogen på Farstorps gård
föreläsning i skogen

Slingor 

Slingorna består av en startpunkt, utmärkt med skylt i skogen och på kartan. Varje slinga består sedan av ett antal punkter som är utmärkta med små skyltar med siffror i skogen. Du kan gå hela slingan eller välja att bara besöka några av punkterna. 

Slinga: Skogsvårdscykeln
Slinga: Geologi
Slinga: Natur och kulturmiljövård
Slinga: Träd
Slinga: Vegetation och bonitet

Övningsområden 

På övningsområden finns möjlighet att träna och tillämpa kunskaper.

Övningsområde: Skogsuppskattning
Övningsområde: Skogsindelning (kommer inom kort)

Material

Om du vill använda Universitetsskogen på egen hand, så kan du ladda ner användbara dokument här. (kommer inom kort)

- Karta 
- Handledning till ytor och slingor