två kvinnor som pratar

WiTech – ett nätverk för kvinnor inom IT

Många kvinnor i IT-branschen känner sig ofta ensamma på sina arbetsplatser och har svårt att hitta förebilder. Det finns fortfarande många stereotypiska tankar kring vilken sorts människa som arbetar inom IT och vad denna människa arbetar med (den klassiska stereotypen är fortfarande en man som programmerar). Behovet av IT relaterad kompetens är enormt och det finns oändliga möjligheter framöver. Men medan IT-utbildningar och söktrycket dit ökar, så ökar fortfarande inte antalet kvinnliga sökande till IT-relaterade utbildningar.

Idén till nätverket kom upp genom ett behov av att sammanföra kvinnor som arbetar inom IT-branschen och en stark vilja att inspirera nästa generations tjejer till att välja IT relaterade utbildningar och yrken. En drivkraft är att visa nästa generations tjejer mångfalden av yrkesroller och kvinnor inom branschen.

Kvinnorna i nätverket vill fungera som ett stöd/bollplank när det gäller utveckling av nya utbildningar, utformning av annonser och annan marknadsföring.

Bakgrund

Under hösten 2017 startade embryot till ett nätverk för kvinnor inom IT upp. Hills har man haft en kick-off och ett socialt event. Det finns ett stort uppdämt behov av den här typen av nätverk då över 200 kvinnor har anslutit sig till nätverket på tio månader. Linnéuniversitetet stöttar nätverket för att ge kvinnliga anställda och studenter inom data/IT ett regionalt sammanhang.

Kvinnorna i nätverket hade inledningsvis en workshop om vad deltagarna ville uppnå med nätverket. Utifrån resultaten för nätverket så har fyra grundpelare för nätverkets verksamhet tagits fram.

Aktuellt

För mer information se www.witech.nu med samlad information, sociala medier såsom facebook https://www.facebook.com/WiTechVXO/ och instagram på witech_itnetwork.

Vill ni komma i kontakt med nätverket så använd gärna deras gemensamma mail: WiTech IT Network witechitnetwork@gmail.com