sol som går ner över fält med enkornsvete

Nätverk för utveckling och forskning om stress (Nester)

Nester är ett nätverk som samlar personer med intresse för innovation, utveckling och forskning om stress. Deltagarna i nätverket är verksamma inom både akademi och klinik, från flera regioner i sydöstra Sverige.

Nätverk för utveckling och forskning om stress (Nester) bildades 2020 och har som övergripande mål att bidra med kunskap och nytta avseende stress. Nester fokuserar särskilt på utveckling och forskning inom området innovation och hälsofrämjande aktiviteter som kan bidra till återhämtning vid stress.

Nätverket består idag av personer med olika professionella bakgrunder, från både akademi och klinisk verksamhet. Tillsammans bidrar de med olika perspektiv av betydelse för arbetet i nätverket och för kunskapsutvecklingen inom området stress.

Nester har erhållit stöd från Forskningsrådet i sydöstra Sverige (Forss).

Medlemmar i nätverket

  • Hanna Tuvesson, specialistsjuksköterska inriktning psykiatrisk vård; docent, Linnéuniversitetet
  • Ulrica Hörberg, specialistsjuksköterska inriktning psykiatrisk vård; professor, Linnéuniversitetet
  • Cecilia Fagerström, sjuksköterska; professor, Linnéuniversitetet; forskningschef, Region Kalmar län
  • Markus Sjösten, specialistsjuksköterska inriktning psykiatrisk vård, Wämö vårdcentral, Region Blekinge; doktorand i vårdvetenskap, Linneuniversitetet
  • Birgitta Gunnarsson, arbetsterapeut; docent, Göteborgs universitet; FoU-handledare, Region Kronoberg
  • Sara Holmberg, docent, Linnéuniversitetet; medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin och FoU-handledare, Region Kronoberg
  • Viktor Carlsson, psykolog; klinisk lektor, Region Kronoberg; adjungerad lektor, Linnéuniversitetet
  • Petra Wagman, arbetsterapeut; docent, Jönköping University