kvinna i förminskad storlek som bläddrar i en bok

Nätverket för historielärare

Nätverket startade 2012 efter önskemål bland historielärare om att tillsammans få diskutera undervisning, läromedel, bedömning, aktuell forskning och annat ämnesrelaterat. Genom nätverkets verksamhet skapas ett forum för ömsesidigt utbyte mellan lärare vid olika skolor och mellan lärare och forskare.

Nätverkets syfte är:

  • att verka för att stödja elevers lärande i historia,
  • att ge möjlighet för verksamma lärare att utbyta erfarenheter om undervisning i historia,
  • att erbjuda verksamma lärare att genom nätverket ta del av ny forskning i historieämnet,
  • att anordna möten mellan verksamma lärare samt mellan verksamma lärare och universitetslärare, samt
  • att erbjuda fortbildning till verksamma lärare i historia.

Vid Linnéuniversitetet finns ett stort utbud av kurser i historia. Flera av specialkurserna ges på distans.

Medlemskap

Att vara medlem i nätverket är helt kostnadsfritt. Vill du få information om nätverkets träffar via e-post är du välkommen att höra av dig till Kristina Kakoulidou.