penslar i mugg som ligger på ett bord

Nätverket för lärare i bild

Nätverket för lärare i bild är en mötesplats mellan utbildning och fältet.

Behovet för lärare i bild att träffas och utbyta erfarenheter är väldigt stort, eftersom dessa lärare ofta arbetar ensamma på sina skolor. Det är också sällsynt att olika ämnesgrupper träffas på kommun- eller länsnivå. För utbildningen är det viktigt att ha en levande dialog med lärare på fältet.

Hör gärna av er för mer information om genomförda träffar och om kommande planering.